DO4RIPR03 Recepce římského práva II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. PhDr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vlivy římského práva v období středověku a novověku, na území Německa a vlivy jednotlivých škol na domácím území.
Výstupy z učení
Student získá přehled o právních školách na sledovaném území ve sledovaném období;
Naučí se vyhledat vhodné prameny s ohledem na své téma;
Bude umět charakterizovat jednotlivé školy a jejich představitele;
Bude umět analyzovat jednotlivé prameny ;
Bude umět zhodnotit kontext a význam jednotlivých pramenů;
Bude moci aplikovat vědomosti o recepci na vyhledání zdrojů k tématu své práce;
Osnova
  • Středověká recepce v Německu
  • Usus modermus pandectarum
  • Pandektistika
  • Středověká recepce v Čechách
  • Recepce v Čechách v 18-21.stol.
Literatura
  • JHERING, Rudolf von. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Zweiter Theil, erste Abtheilung. 5. Aufl. Leipzig: Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1894.
  • BELOW, Georg von. Die Ursachen der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland. München: R. Oldenbourg, 1905. Historische Bibliothek.
  • SAVIGNY, Friedrich Carl von. Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter.
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Diskuse nad recepcí vybraného institutu římského práva.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.