MP810Zk Lidská práva a soudnictví

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kamila Abbasi, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 038
Předpoklady
NOW ( MP810Z Lidská práva a soudnictví-sem ) || MP714Z Lidská práva a soudnictví-sem || MP810Z Lidská práva a soudnictví-sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základní úrovni řešit případy týkající se lidských práv; bude rozumět procedurálním i obsahovým aspektům ochrany lidských práv na vnitrostátní i mezinárodní úrovni; bude schopen sepsat analýzu i praktické podání k soudu týkající se problematiky lidských práv.
Osnova
 • Úvod do lidských práv
 • Omezení základních práv
 • Právo na život, zákaz mučení
 • Zákaz diskriminace
 • Spravedlivý proces
 • Osobní svoboda
 • Svoboda projevu
 • Ochrana osobnosti, ochrana soukromí a rodinného života
 • Právo na pokojné užívání vlastnictví
 • Shromažďovací právo
 • Sdružovací právo a právo politických stran
 • Sociální práva
Literatura
  doporučená literatura
 • KOSAŘ, David, Ladislav VYHNÁNEK, Kühn ZDENĚK a Antoš MAREK. Ustavní právo: Casebook. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer CZ, 2014. Casebooky, I. ISBN 978-80-7478-664-8. info
 • Rovnost a diskriminace. Edited by Michal Bobek - Pavla Boučková - Zdeněk Kühn. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007. xlviii, 47. ISBN 9788071795841. info
 • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika :judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 80-7201-417-X. info
Výukové metody
Přednášky (semináře ve zvláštním předmětu)
Metody hodnocení
Sepsání ústavní stížnosti, hodnotí se schopnost identifikace problémů, argumentace a práce s prameny. Možnost práce s vlastními papírovými podklady.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.