DOTPV_RVER Římské právo veřejné

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Předpoklady
! DO6RIPR02 Římské právo veřejné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na aspekty římského práva, které dnes zařazujeme do práva veřejného – zejména práv správní, trestní a mezinárodní právo veřejné.
Výstupy z učení
Vysvětlit, jak organizaci a činnost státního aparátu ovlivnila přeměna Říma z městského státu na impérium;
porozumět tomu, jak na římské státní instituce působilo křesťanství;
analyzovat dopad kontaktů s „barbary“ na římské státní instituce;
porozumět zákonitostem vzniku a vývoje trestního práva.
Osnova
 • Římská ústava a stát
 • Trestní právo
 • Mezinárodní vztahy
Literatura
  povinná literatura
 • URFUS, V. Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ : od středověku do konce feudalismu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978. 134 s.
  doporučená literatura
 • MOMMSEN, Theodor. Römisches Staatsrecht. 3. Aufl. Leipzig: S. Hirzel, 1887. Handbuch der römischen Alterthümer.
 • MOMMSEN, Theodor. Römisches Strafrecht. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1899. Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft. Dostupné také z: https://archive.org/details/rmischesstrafre00mommgoog/page/n7
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Řešení vybraného fragmentu a diskuse nad ním.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DOTPV_RVER