MV936K Správní věda

Právnická fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Korbičková
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. každou sudou středu 18:15–19:45 316
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV936K/01: Po 25. 9. až Pá 22. 12. každou lichou středu 18:15–19:45 316, J. Jurníková, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Skulová
MV936K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Posláním výuky tohoto předmětu je přiblížit v komlexním pohledu problematiku moderní veřejné správy v podmínkách demokratického právního státu, otázky efektivnosti organizační struktury a činností veřejné správy, a to v širším pohledu než je pohled teorie správního práva. Pozornost je m.j. věnována rozhodovacím procesům ve veřejné správě, problematice pracovníků veřejné správy a státní služby, lidského činitele, etiky ve veřejné správě, informační politice a standardům ve veřejné správě, a základním otázkám a souvislostem reformy veřejné správy
Osnova
  • Pojem a předmět správní vědy, vývoj zkoumání veřejné správy, správní věda a věda správního práva, systém veřejné správy a organizační principy veřejné správy, rozhodování ve veřejné správě, efektivnost veřejné správy, pracovníci veřejné správy, státní služba, etika veřejné správy, reformy veřejné správy.
Literatura
  • HENDRYCH, Dušan. Správní věda :teorie veřejné správy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 195 s. ISBN 80-86395-86-3. info
  • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Jan SVATOŇ a Petr MRKÝVKA. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 234 s. ISBN 8021018283. info
  • MATES, Pavel a Miloš MATULA. Kapitoly ze správní vědy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 63 s. ISBN 8070791284. info
  • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 225-245. ISSN 1210-9126. info
  • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 802101458X. info
  • PRŮCHA, Petr. K pojetí vědy správního práva a správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 31-37. ISSN 1210-9126. info
  • HENDRYCH, Dušan. Základy správní vědy. 1. vyd. Praha: Aleko, 1992. 134 s. ISBN 80-85341-30-1. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.