EN

PrF:BZ101Zk Teorie práva - Informace o předmětu

BZ101Zk Teorie práva

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
12/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející), JUDr. Roman Vaněk, Ph.D. (zástupce)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (cvičící), doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Roman Vaněk, Ph.D. (cvičící), doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Roman Vaněk, Ph.D. (cvičící), doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh
Po 15. 9. 8:00–9:30 sál, 9:35–11:05 sál, Út 16. 9. 8:00–9:30 sál, 9:35–11:05 sál, Pá 26. 9. 8:00–9:30 sál, 9:35–11:05 sál
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Poskytnout výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů a naučit praktickým dovednostem při práci s právními předpisy. K tomu slouží základní soubor přednášek zaměřený na základní právní pojmy, systém práva a interpretační postupy a formy realizace práva. Cílem je naučení a prohloubení obecné právní terminologie, včetně základních právních institutů a principů, stejně jako pochopení jejich vzájemných vztahů a osvojení základů právního myšlení.
Osnova
  • Prameny práva. Právní norma, pojem, struktura a prvky. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti. Interpretace práva. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Aplikace práva. Právní odpovědnost. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva. Stěžejní metodologické přístupy k ~právu. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty.
Literatura
  • Harvánek Jaromír a kolektiv. Teorie práva. Plzeň:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5
  • HARVÁNEK, Jaromír, Jana DOSTÁLOVÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ, Martina URBANOVÁ, Roman VANĚK, Miloš VEČEŘA, Ota WEINBERGER a Iveta FERDUSOVÁ. Teorie práva. / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů. 2. oprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 342 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 341. ISBN 80-210-3509-9. info
  • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247. ISBN 3406401775. info
  • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 343 s. ISBN 9788073800239. info
  • VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Sbírka příkladů z teorie práva. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 387 s. ISBN 8073571161. info
  • GERLOCH, Aleš, Jiří ČAPEK a Jiří BOGUSZAK. Teorie práva [Boguszak, 2003]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 323 s. ISBN 80-86395-74-X. info
  • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 106 + CD. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 2. ISBN 80-210-3514-5. info
  • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce : (úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 217 s. ISBN 8021011238. info
  • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 8086898962. info
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Informace učitele
Podmínkou pro získání zápočtu pro studenty ISP je zpracování písemné práce v rozsahu min. 5 stran.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.