MVV211K Oficiální interpretace daňových a celních právních předpisů ve vybraných zemích a Evropské Unii

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Wojciech Morawski (cvičící), doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV211K/01: Po 24. 10. 18:15–19:45 025, Út 25. 10. 18:15–19:45 025, St 26. 10. 16:40–18:10 025, Čt 27. 10. 16:40–18:10 025, 18:15–19:45 025, W. Morawski
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli:
- mít základní vědomosti o oficiální intepretaci v celním a daňovém systému;
- pochopit vztah mezi různými oficiálními intepretacemi
Osnova
  • • Závazné posouzeni, daňové interpretace, daňové a celní informace atd. - terminologické problémy
  • • Oficiální interpretace a princip legality - rozpor mezi principem legality a principem ochrany legitimního očekávání
  • • Oficiální interpretace a princip zákonného stanovení daní (nebo podobných pravidel v jiných zemích EU) - problém rozostření hranic právního systému
  • • Individuální interpretace a princip rovnosti
  • • Oficiální interpretace daňového práva ve vybraných zemích EU - normativní regulace
  • • Oficiální interpretace v mezinárodním právu a jejich význam ve vnitrostátních právních systémech v Polsku a ve vybraných zemích EU
  • • Oficiální interpretace v Polsku
  • • Závazná informace o sazebním zařazení zboží
  • • Jiné oficiální interpretace evropských daňových a celních předpisů
  • • "Interpretační polycentrismus" – způsoby řešení rozporu mezi rozdílnými interpretacemi
Výukové metody
Kurz se skládá z teoretických studií o judikatuře a z prezentace praktických důsledků plynoucích z judikatury. Účastníci kurzu budou aktivně pracovat na případových studiích.
Metody hodnocení
Test jako povinná část absolvování kurzu.
Informace učitele
Literatura:
C. Romano: Advance Tax Rulings and Principles of Law Towards a European Tax Rulings System? IBFD Amsterdam, 2002
W. Morawski, Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2012
W. Morawski, Význam oficiálního výkladu daňového práva pro uzavírání smluv občanského práva - Polská zkušenost w: ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA No 477, DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013 Část IX. Interakce soukromého a finančního práva (Eds.: Petr Mrkývka, Dana Šramková, Jiří Valdhans), Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 313 – 318
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.