MVV214K Family Law in Europe

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Prof. Dr. Wilbert D. Kolkman (cvičící), prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV214K/01: Po 5. 12. 16:40–18:10 025, 18:15–19:45 025, Út 6. 12. 18:15–19:45 025, St 7. 12. 18:15–19:45 025, Čt 8. 12. 16:40–18:10 025
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to:
1. Understand and explain the different systems of family property law that exist in Europe.
2. Have knowledge of the main features of the leading systems of inheritance law in Europe.
3. Understand and make proper use of the CEFL Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses.
4. Make an accurate comparison between one’s own national system of family property law and the CEFL-principles.
5. Make an accurate comparison between certain aspects of one’s own national system of inheritance law and of the main European inheritance law systems.
Osnova
 • A. Marriage & divorce
 • 1. Introduction
 • 2. Definition of marriage
 • 3. Entering a marriage
 • 4. Divorce
 • B. Matrimonial property regimes
 • 1. Introduction
 • 2. General rights and duties spouses
 • 3. Matrimonial property regimes
 • 3.1. Separate property
 • 3.2. Limited community of property
 • 3.3. Deferred community of property / claim
 • 3.4. Universal community of property
 • 3.5. CEFL-principles
 • C. Marriage contracts
 • 1. Introduction
 • 2. Nuptials binding?
 • 3. Principles
 • D. Unmarried cohabitation
Literatura
 • The reading material will include several articles on family property law, the CEFL Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses, and inheritance law in Europe.
Výukové metody
The course will be taught with lectures and class discussions.
Metody hodnocení
An essay question and answer format will be used for the assessment.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Family law (in a broad sense) has undergone major changes in the last decades all across Europe. To name a few: the introduction of same sex marriage, the increasing convergence of European jurisdictions in inheritance law and in family property matters, and changes in the law of parentage, custody and adoption. One of the topics that will be discussed concerns matrimonial property law: what are the default regimes in Europe, and why; what happens when a couple is divorced? What are the shifts and trends?
After the family property law this course will deal with certain aspects of inheritance law. Questions that will be raised are: how do the systems of intestate succession work, is there any ‘imperative inheritance law’ in place, protecting the children, the spouse or others? There seems to be less uniformity and convergence here than in other parts of the family law sphere; the question is why that is the case.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2016/MVV214K