MVV236K Video Games and Intellectual Property Law

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Dr. Gaetano Dimita (přednášející), doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (zástupce)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Lucie Straková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV236K/01: Po 27. 11. 11:10–12:40 025, 13:30–15:00 025, 15:05–16:35 025, Út 28. 11. 11:10–12:40 038, 13:30–15:00 038, 15:05–16:35 038
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to:
• understand the core Intellectual Property issues in video games and virtual worlds;
• understand the copyright protection of creative elements beyond the code;
• have a basic knowledge about patent protection of video games;
• apply general rules of the trademark protection and protection of personality rights in respect of video games;
• interpret relevant legal decisions in all fields of Intellectual Property protection related to video-games.
Osnova
 • Lecture 1: Introduction to Games and Interactive Entertainment Law, Contract and Regulation (90mins)
 • Lecture 2: Copyright 101
 • Lecture 3: Copyright Issues in video games & virtual worlds
 • Lecture 4: Copyright issues beyond the game
 • Lecture 5: Hybrids and Technological Protection Measures
 • Lecture 6: Patent & Trade Secrets
 • Lecture 7: Trade Marks
 • Lecture 8: Personality Rights
Literatura
 • See Teacher's information for the full list.
Výukové metody
interactive lecture, seminar
Metody hodnocení
essay
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The aim of the course is to provide for master-degree students of the Masaryk University information about the legal protection of video-games. The course will provide an analysis of the core Intellectual Property issues in video games and virtual worlds, including copyright protection of creative elements beyond the code, video game patents, in-game use of third party trademarks and personality rights.
Literature:
Greenspan, Mastering the Game, WIPO http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/959/wipo_pub_959.pdf
Festinger at all, Video Game Law, lexis Nexis
Dannenberg at all Legal Guide to Video Game Development, ABA
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2017/MVV236K