EN

PrF:MVV7915K Vyjednávání obchodních smluv - Informace o předmětu

MVV7915K Vyjednávání obchodních smluv v praxi mezinárodní advokátní kanceláře

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Marcela Hogenová (cvičící)
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
MP604Z Obchodní p. III sem && MP601Z MPS II - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
- Příprava na první zaměstnání v advokátní kanceláři, praktické ukázky a nácvik komunikačních dovedností, týmové práce a vyjednávacích technik, včetně řešení problémových situací a překonávání překážek. - Příprava na pracovní pohovor zahrnující zpracování žádosti o zaměstnání včetně přípravy na pracovní pohovor a nástinu průběhu pracovního pohovoru. - V rámci předmětu se studenti seznámí s vybranými aspekty procesu realizace sofistikovaných mezinárodních transakcí v oblasti fúzí a akvizic a financování velkých společností. Studenti se seznámí se základními kroky při realizaci transakce, získají představu, s jakými úskalími se mohou během takovýchto transakcí setkat, a pod dohledem zkušeného transakčního advokáta si na modelových případech sami vyzkouší, jak řešit konkrétní situace v určité fázi transakce.
Osnova
  • 9.10.2018, Marcela Hogenová ÚVOD DO PŘEDMĚTU - Soft Skills - Interpersonal skills - Personal Development - Negotiation Game 30.10.2018, Prokop Verner AKVIZICE SPOLEČNOSTÍ: ZÁKLADNÍ PRINCIPY, PROCES DUE DILIGENCE, SPA - Časový harmonogram akvizic – Od předběžné dohody k realizaci - Proces due diligence – Identifikace klíčových problémů - Hlavní ustanovení smlouvy o koupi akcií – Rozdělení rizika mezi strany APPLICATION, CV’S AND INTERVIEW SKILLS - Applications, CV’s - Successful Interview Technique - What is commercial awareness 27.11.2018, Petra Myšáková ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ V PRAXI MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ( - Úvěrové financování - Subordinace - Zajištění - Finanční asistence
Literatura
  • Materiály v IS MUNI
Výukové metody
Výukové metody jsou uzpůsobeny cíli předmětu, tj. získání praktických dovedností kontraktace. Jedná se proto zejména o interaktivní práci se studenty.
Metody hodnocení
Praktické vyjednávání v bloku 1, příklad právní prověrky v bloku 2 a vyjednávání úvěrové smlouvy v bloku 3 budou zároveň sloužit jako podklady k hodnocení studentů (prospěl(a)/neprospěl(a)).
Informace učitele
Předmět je vyučován odborníky z advokátní kanceláře Allen & Overy.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.