DO5MPV01 Interpretace v mezinárodním právu a právu EU

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva – Právnická fakulta
Předpoklady
Dobrá znalost základů mezinárodního práva a základní znalost právní teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Porozumění otázkám interpretace mezinárodních smluv a práva EU jako prvního stadia aplikace. Metody interpretace, specifika pro mezinárodní právo a zvláštnosti výkladu práva Soudním dvorem EU.
Výstupy z učení
- student bude schopen rozumět hlubším základům interpretace práva v mezinárodním právu, jakož i v právu EU
- student bude schopen identifikovat kontroverze v oblasti interpretace mezinárodních smluv a dalších pramenů mezinárodního práva
- student bude schopen kriticky přemýšlet o teoretických otázkách interpretace mezinárodního práva.
Osnova
  • Interpretace mezinárodních smluv a práva EU jako první stadium aplikace. Metody interpretace, specifika pro mezinárodní právo a Soudní dvůr EU.
Literatura
    povinná literatura
  • SEHNÁLEK, David. Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2019. 208 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-741-5. info
  • GARDINER, Richard K. Treaty interpretation. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2008. xxxix, 407. ISBN 9780199277919. info
    doporučená literatura
  • KLABBERS, Jan. Treaty conflict and the European Union. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xxiv, 260. ISBN 9780521728843. info
Výukové metody
konzultace, seminář
Metody hodnocení
konzultace, seminární práce
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.