DO5RIPR02 Římské právo obligační

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na závazkové právo – kontrakty, delikty i ostatní zavazovací důvody. Rovněž tak i obecnou nauku závazkového práva. Je zaměřen jednak věcně, jednak vývojově.
Výstupy z učení
Charakterizovat specifika závazků a jednotlivých institutů obligačního práva;
Vysvětlit vývoj jednotlivých institutů;
Analyzovat okolnosti, které měli vliv na formování podoby těchto institutů;
Osnova
  • Contractus
  • Pactum
  • Delictum
  • obligatio quasi ex contracto, quasi ex delicto
Literatura
  • Good faith in European contract law. Edited by Reinhard Zimmermann - Simon Whittaker. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xxxiii, 72. ISBN 0521771900. info
  • ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations : Roman foundations of the civilian tradition. 1st ed. Cape Town: Juta & Co, 1990. lxiv, 1241. ISBN 9065446737. info
  • VÁŽNÝ, Jan. Římské právo obligační. 2. nezm. vyd. Brno: Právník, 1946. 235 s. URL info
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Řešení vybraného fragmentu a diskuse nad ním.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.