ABCHs Biochemie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
RNDr. Marianna Romžová, Ph.D. (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude mít student základní znalosti z chemie a biochemi včetně klinické biochemie.
Osnova
  • Základní pojmy v chemii. Výpočty koncentrací. Pojmy: elektrolyt (slabý, silný)/ neelektrolyt, aktivita iontů, iontová síla. Kontrolní test 1 (výpočty koncentrací, zákl.pojmy – 10 otázek) Výpočty pH kyselin, zásad, pufrů. Osmotický tlak. Kontrolní test 2 (výpočty pH – 10 otázek) Oxidace a redukce. Iontově selektivní elektrody. Kontrolní test 3 (oxidace a redukce – 8 otázek). Přehled metod používaných v klin. biochemii (optické metody, chromatografické a elektroforetické metody). Imunochemické metody. Biochemické analyzátory. Biologický materiál. Odběr krve. Klinicko-biochemická vyšetření. Faktory ovlivňující jejich výsledek. Kontrolní test 4 (Metody – 8.otázek) Přehled metabolismu – trávení a základní metabolické dráhy při přeměnách sacharidů, bílkovin a lipidů.
Literatura
Výukové metody
diskuze v seminářích,
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je získání nejméně 50 % bodů z testů 1-4 a plná účast v seminářích. Při nesplnění této podmínky student píše zápočtový test (30 otázek ze všech seminářů), limit 14/30.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ABCHs