BFMT0151p Metodika tělesné výchovy I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
MUDr. Pavel Vank (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 7:00–8:40 KOM 410
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy metodiky tělesné výchovy. Úspěšný absolvent tohoto předmětu se bude orientovat v historickém vývoji tělesné kultury na našem území i ve světě a bude rozumět významu tohoto oboru pro dnešní dobu. Bude chápat zákonitosti procesu výchovy a vzdělávání v interakci mezi učitelem, žákem, výchovně-vzdělávacím projektem a podmínkami vyučování. Bude respektovat fyzický, funkční a psycho-socio-spirituální vývoj žáka ve vztahu k tělesné výchově, pohybu a jeho ontogenezi. Dále bude schopen definovat, diferenciovat a klasifikovat jednotlivé pohybové schopnosti a podmiňující faktory včetně metod jejich rozvoje. Bude schopen správně strukturovat výukovou jednotku tělesné výchovy, správně se na ni připravit a také objektivně evaluovat její výsledky. Naučí se správně rozumět a používat názvosloví tělesných cvičení.
Výstupy z učení
Student bude znát po ukončení předmětu:
- teoretické postupy metodiky tělesné výchovy
- orientaci v historickém vývoji tělesné kultury na našem území i ve světě
- zákonitosti procesu výchovy a vzdělávání v interakci mezi učitelem, žákem, výchovně-vzdělávacím projektem a podmínkami vyučování
- fyzický, funkční a psycho-socio-spirituální vývoj žáka ve vztahu k tělesné výchově, pohybu a jeho ontogenezi
- definice a bude diferenciovat a klasifikovat jednotlivé pohybové schopnosti a podmiňující faktory včetně metod jejich rozvoje
- správné strukturování výukových jednotek tělesné výchovy, správně se na ni připravit a také objektivně evaluovat její výsledky
- správně rozumět a používat názvosloví tělesných cvičení
Osnova
  • Úvod do metodiky tělesné výchovy; přehled vývoje tělesné kultury na našem území a ve světě, struktura a didaktika tělesné výchovy. Podmínky pro tělesnou výchovu, systém didaktického procesu a cíle tělesné výchovy, charakteristika učiva v tělesné výchově, jeho obsah, strukturace, osnování a učební plány. Druhy učení a jejich uspořádání, průběh a fáze v procesu motorického učení. Tělesný, funkční, psychosociální a spirituální vývoj žáka ve vztahu k tělesné výchově, pohybu a ontogenezi. Silové schopnosti, jejich definice, diferenciace a klasifikace a podmiňující faktory a metody rozvoje včetně základů testování. Rychlostní schopnosti, jejich definice, diferenciace a klasifikace a podmiňující faktory a metody rozvoje včetně základů testování. Vytrvalostní schopnosti, jejich definice, diferenciace a klasifikace a podmiňující faktory a metody rozvoje včetně základů testování. Ohebnostní schopnosti, jejich definice, diferenciace a klasifikace a podmiňující faktory a metody rozvoje včetně základů testování. Koordinační schopnosti, jejich definice, diferenciace a klasifikace a podmiňující faktory a metody rozvoje včetně základů testování. Učitel tělesné výchovy, struktura předpokladů a vlastností pedagoga, typologie a testování osobnosti učitele. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy, uplatňování didaktických zásad v tělesné výchově. Vyučovací a výchovné metody v tělesné výchově, organizační formy práce a bezpečnost v hodinách tělesné výchovy. Struktura výukové jednotky tělesné výchovy a příprava na výuku. Efektivita a intenzita hodiny tělesné výchovy, testování v tělesné výchově, výzkumné metody v didaktice tělesné výchovy. Úvod do názvosloví tělesných cvičení; postoje a pohyby do postojů, kleky a pohyby do kleků, lehy a pohyby do lehů, sedy a pohyby do sedů, podpory a pohyby do podporů. Pohyby celého těla, pohyby částí těla.
Literatura
  • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005, 2. vyd., 336 stran. (ISBN 80-7033-928-4)
  • APPELT, K., LIBRA, M.: Gymnastické názvosloví. Praha: Karolinum, 1998. 1. vyd. 88 s. (ISBN 80-7184-714-3)
  • APPELT, K. et al: Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s. (ISBN 80-7033-011-2)
  • HURYCHOVÁ, A., VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: MU, 1997. 71 s. (ISBN 80-210-1525-X)
  • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2001 (ISBN 80-210-2642-1)
  • VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. 103 s. (ISBN 80-7315-033-6)
  • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2002. 171 s.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečný kolokviální test.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BFMT0151p