BLTM0111c Techniky molekulární biologie a genetiky - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Věra Ježková
Rozvrh
Pá 13:30–16:00 A18/106
Předpoklady
BLLC0111s Lék.chemie-seminář && BLIT0121c Instrum. tech. I - cv. && BLMB011c Molek. a buněč.biologie - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 22.2.2008 Úvodní praktikum, základní matematické a statistické dovednosti v laboratoři. [M. Jurajda; M. Masařík] 29.2.2008 Informační zdroje pro molekulární biologii, databáze (Web of Science, Pubmed..), tvorba rešerší. [M. Masařík; M. Jurajda] 7.3.2008 Analýza obrazu. Základy světelné mikroskopie a fotografické techniky, záznam obrazu z mikroskopu. Teorie zpracování biologického materiálu. [M. Jurajda; M. Masařík] 14.3.2008 Enzymové markery v patofyziologii, analýza proteinů pomocí gelové elektroforézy. [M. Masařík] 21.3.2008 Polyakrylamidová gelová elektroforéza – denaturační (SDS-PAGE). Princip metody a analýza elektroforegramů pomocí denzitometrie. [M. Masařík] 28.3.2008 Western blotting a imunodetekce proteinů. [M. Masařík] 4.4.2008 Teorie izolace nukleových kyselin (základní pojmy, manipulace s DNA a RNA, měření koncentrace). PCR (princip metody). [M. Jurajda; M. Masařík] 11.4.2008 Detekce populačně častých genových polymorfismů na úrovni DNA (PCR, agarosové elfo). [M. Jurajda] 18.4.2008 Agarózová elektroforéza produktů PCR, jejich detekce a kvantifikace. [M. Jurajda] 25.4.2008 Tkáňové kultury - metody buněčné a molekulární biologie a biochemie. [M. Masařík] 2.5.2008 Přímá sekvenace DNA a kvantitativní PCR. [M. Jurajda] 9.5.2008 Farmakogenomika a genová terapie. [M. Jurajda; M. Masařík] 16.5.2008 Samostatná práce – referát na zadané téma z molekulární biologie a genetiky. [M. Masařík; M. Jurajda] 23.5.2008 Exkurze na specializované molekulárně-biologické pracoviště. [M. Masařík; M. Jurajda] 30.5.2008 Zápočty.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2008/BLTM0111c