BLZA011p Základy anatomie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/0/0. 45. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvování předmětu je nezbytně pro získání základních znalostí, které jsou v dalším studiu nezbytné pro pochopení fyziologických , patofyziologických a patologických souvislostí nutných k zvládnutí jak teoretických, tak i praktických klinických znalostí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- vysvětlit anatomický popis a vztahy jednotlivých orgánů a systémů - pohybového,respiračního,kardiovaskulárního,gastrointestinálního,urogenitálního a nervového
- objasnit principiální vztahy mezi jejich strukturou a funkcí
Osnova
  • Úvod do anatomie - historie oboru, roviny, směry lidského těla, tkáně, základy osteologie a artrologie Kostra osová, kostra lebky ( neuro- a splanchnocranium ), lebka novorozence, kostra HK a DK Obecná myologie, svaly žvýkací a mimické, svaly trupu a končetin Trávicí soustava-obecná stavba, dutina ústní - konečník, velké žlázy, pobřišnice, kýly Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, mezihrudí, obaly plic Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil, lymfatická soustava, slezina Vylučovací soustava: ledvina, tvorba moči, vývodné cesty močové Pohlavní soustava mužská, ženská, svalové dno pánevní CNS : mícha hřbetní, mozek, mozkové komory a obaly. PNS : Hlavové nervy, míšní a vegetativní nervy Zrakové a sluchově - rovnovážné ústrojí
Literatura
  • NAŇKA, Ondřej. Přehled anatomie. Edited by Miloslava Elišková - Oldřich Eliška - Lubomír Houdek. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2009. xi, 416. ISBN 9788024617176. info
  • FIALA, Pavel, Jiří VALENTA a Lada EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2004. 136 s. ISBN 8024608049. info
  • HOLIBKOVÁ, Alžběta. Přehled anatomie člověka. Edited by Stanislav Laichman. 3. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. 140 s. ISBN 8024404958. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška z anatomie probíhá formou testu . Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student získat v této části zkoušky minimálně stupeň E. Student musí získat v testu minimálně 9 z 15 možných bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.