BOBC0321p Brýlová technika I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen definovat normované pojmy z kategorie brýlové korekce, zabývat se jejich rozdělením, korekčními záměry a cíli. Student umí interpretovat témata anatomických, estetických a optických parametrů pro kompletaci brýlí ze základních komponentů a jejich přizpůsobování ve vztahu k daným anatomickým i fyziognomickým proporcím budoucího uživatele. Určí rovněž statiku brýlí, podmínky pro zajištění přiměřené užitné pohody při jejich nošení a uplatňuje poznatky z oboru pružnosti a pevnosti na jejich koncepci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen:
- definovat normované pojmy z kategorie brýlové korekce,
- zabývat se jejich rozdělením, korekčními záměry a cíli.
Osnova
  • 3. semestr týden Dějiny brýlové korekce; brýlové obruby a jejich rozdělení 1.-2. Základní systémy měření a rozměry brýlových obrub 3.-5. Definice brýlové techniky a přizpůsobování brýlí 6.-8. Účelová anatomie a morfologie hlavy 9.-11. Brýlová estetika, konstituční typy a konstituční psychologie člověka 12.-13. Problematika zatížení kůže a statika brýlí 14.-15. 4. semestr Brýlové čočky, jejich rozdělení, měření, specifikování a značení
Literatura
  • Scripta: Mgr. M. Rutrle - Brýlová technika a estetika, IDVPZ Brno
  • Journals: Ocni optika, Jemna mechanika a optika
  • NAJMAN, L.: Dilenska praxe ocniho optika, IDVPZ Brno, 2001
  • POLASEK, J. a kol.: Technicky sbornik ocni optiky
  • VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Peter ŠIMOVIČ. Konvenční a free-form technologie výroby brýlových čoček. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7013-566-2. URL info
  • BENEŠ, Pavel. Optická praktika. 2010. Elportál, MU, Brno, ISSN 1802-128X info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, prezentace přednášky (i online Teams)
Metody hodnocení
přednáška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.