BOBT0321p Brýlová technologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování souboru přednášek bude student schopen použít informace o vlastnostech, druzích a technologiích opracování materiálů, které se používají, eventuelně používaly, v optické praxi. Dokáže podat výklad o způsobech výroby brýlových obrub a brýlových čočkách, vzhledem k použitým materiálům, o druzích a jednotlivých typech brýlových čoček, které jsou zastoupeny na trhu, jakož i povrchových úpravách, zlepšující optické, fyzikální i estetické požadavky, které jsou v současné době na čočky kladeny.
Výstupy z učení
Po absolvování souboru přednášek bude student schopen:
- použít informace o vlastnostech, druzích a technologiích opracování materiálů, které se používají, případně používaly, v optické praxi.
- podat výklad o způsobech výroby brýlových obrub a brýlových čočkách, vzhledem k použitým materiálům, o druzích a jednotlivých typech brýlových čoček, které jsou zastoupeny na trhu, jakož i povrchových úpravách, zlepšující optické, fyzikální i estetické požadavky, které jsou v současné době na čočky kladeny.
Osnova
 • Základní vlastnosti materiálů, nekovové materiály
 • Kovové materiály
 • Základní způsoby obrábění
 • Pájení
 • Povrchové úpravy materiálů: dělení, mechanické povrchové úpravy
 • Chemické a tepelné povrchové úpravy materiálů
 • Bezpečnost práce na pracovištích
 • Brýlová obruba: historie, typy obrub, výroba
 • Léčebné a speciální typy brýlí
 • Brýlové čočky: historie, druhy, vlastnosti
Literatura
 • Frischhnerz, A., Skop, P.: Technologie zpracování kovů 1, SNTL, Praha 1996
 • Časopisy: Oční optika, Jemná mechanika a optika
 • VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Peter ŠIMOVIČ. Konvenční a free-form technologie výroby brýlových čoček. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7013-566-2. URL info
 • VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Sylvie PETROVÁ. Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. url info
 • NAJMAN, Ladislav. Dílenská praxe očního optika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 208 s. ISBN 9788070135297. info
 • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, (i online Teams)
Metody hodnocení
přednáška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.