BOBV0421p Binokulární vidění I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Barbora Čáslavská (přednášející)
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Dostálková (přednášející)
Mgr. Kateřina Malá (přednášející)
MUDr. Kristina Pavézková Vodičková, Ph.D., FEBO (přednášející)
Garance
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 13:30–15:10 KOM 257, St 10. 3. 13:30–15:10 KOM 257, St 17. 3. 13:30–15:10 KOM 257, St 24. 3. 13:30–15:10 KOM 257, St 31. 3. 13:30–15:10 KOM 257, St 7. 4. 13:30–15:10 KOM 257, St 14. 4. 13:30–15:10 KOM 257, St 21. 4. 13:30–15:10 KOM 257, St 28. 4. 13:30–15:10 KOM 257, St 5. 5. 13:30–15:10 KOM 257, St 12. 5. 13:30–15:10 KOM 257, St 19. 5. 13:30–15:10 KOM 257, St 26. 5. 13:30–15:10 KOM 257, St 2. 6. 13:30–15:10 KOM 257, St 9. 6. 13:30–15:10 KOM 257
Předpoklady
BOAF0333p Anatom.a fyziol. oka III-před. && BONR0341p Nauka o refrakci I- před.
BOAF0333p && BONR0341p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po skončení tohoto souboru přednášek bude student schopen definovat termín jednoduché binokulární vidění. Bude znát všechny jeho složky a bude vědět jaké faktory ovlivňují správný vývoj jednoduchého binokulárního vidění. Student se seznámí i s poruchami jednoduchého binokulárního vidění jako je suprese, amblyopie a anomální retinální korespondence. Student bude rozumět i pojmu strabismus a bude znát jeho typy a příčiny. Student získá vědomosti o diagnostických metodách a o možnostech konzervativní léčby strabismu – pleoptice a ortoptice – i o chirurgické léčbě.
Výstupy z učení
Po skončení tohoto souboru přednášek bude student schopen:
- definovat termín jednoduché binokulární vidění.
- znát všechny jeho složky a bude vědět jaké faktory ovlivňují správný vývoj jednoduchého binokulárního vidění.
Osnova
 • Definice binokulárního vidění, jeho vývoj a rozdělení.
 • Patologie binokulárního vidění: útlum, amblyopie, anomální retinální korespondence. Zraková ostrost, barvocit, akomodace a konvergence a jejich vztah.
 • Anatomie a funkce zevních očních svalů.
 • Refrakční vady u strabismu. Heteroforie a její různé typy.
 • Strabismus - definice, teorie vzniku, současný názor na vznik strabismu. Jeho rozdělení, charakteristika jednotlivých typů strabismu.Vyšetření strabismu u dětí různého věku (od narození do 18 let). Anamnéza rodinná, osobní a speciální oční.
 • Vyšetření zrakové ostrosti, fixace, zakrývací zkouška, Brucknerův prosvětlovací test, měření úhlu gama, orientační a kvantitativní vyšetření motility oka, měření velikosti úchylky šilhání, vyšetření stavu jednoduchého binokulárního vidění, testy ke zjištění sítnicové korespondence.
Literatura
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • HROMÁDKOVÁ, Lada. Šilhání. 2. dopl. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1995. 162 s. ISBN 8070132078. info
 • DIAMOND, Gary R. a Howard M. EGGERS. Textbook of ophthalmology. Vol. 5, Strabismus and pediatric ophthalmology. Edited by Steven M. Podos - Myron Yanoff. Repr. London: Mosby-Wolfe, 1993. ISBN 1-56375-097-X. info
 • Strabismus. Edited by Gabriela Divišová. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN 80-201-0037-7. info
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOBV0421p