BOGO0121p Geometrická optika I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Ing. Jan Novotný, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto souboru přednášek dokáže student formulovat základní principy geometrické optiky. Vysvětlí a interpretuje zákony geometrické optiky, index lomu prostředí, index lomu vzduchu, vzájemné interakce. Správně vyjádří a porozumí principům optických jevů paprskové a vlnové optiky. Aplikuje vztahy pro centrovanou optickou soustavu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto souboru přednášek dokáže student:
- formulovat základní principy geometrické optiky.
Osnova
 • Zákony geometrické optiky, index lomu prostředí, index lomu vzduchu, vzájemné vztahy
 • Disperze, Abbéovo číslo, katalogy optických materiálů
 • Fermatův princip, odvození zákona lomu a odrazu z tohoto principu
 • Planparalelní destička, hranol pro lom
 • Minimální deviace, použití, optický klín
 • Zobrazení kulovou plochou obecně a v paraxiálním prostoru
 • Základní body jedné kulové plochy
 • Zobrazení soustavou kulových ploch, polohy základních bodů soustavy, ohniskové vzdálenosti
 • Zobrazovací rovnice (pro paraxiální prostor) Newtonova, Gaussova, obecná
 • Zobrazení čočkou tlustou, tenkou
 • Reálné zobrazení čočkou tlustou (tenkou)
 • Zobrazení soustavou čoček
 • Omezení paprskových svazků v optické soustavě. Zobrazovací rovnice Gullstrandova
 • Stručné zopakování probrané látky.
Literatura
 • Baudyš, A.: Technická optika, ČVUT-FS 1990
 • Fuka, J., Havelka, B.: Optika a atomová fyzika I, SPN 1961
 • Havelka, B.: Geometrická optika I, ČSAV 1956
 • Hafekorn, H., Richter, W.: Synthese optischer systeme, VEB Berlin 1984
 • Geometrická + přístrojová optika - Schwendtová V., Bruner R., Martin-Osveta, 1998
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, prezentace přednášky
Metody hodnocení
přednáška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.