BPDV011 Dovednosti v porodní asistenci

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/6. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Rozvrh
Po 10:00–12:30 KOM 343, Pá 9:20–11:00 KOM 348A
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPDV011/01: Po 13:00–14:40 KOM 343
BPDV011/02: Po 14:40–16:20 KOM 343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický předmět s převahou praktických činností. Cvičení probíhá v odborných učebnách. Cílem je získat vědomosti a dovednosti k realizaci ošetřovatelských činností v souvislosti s holistickým přístupem k ženě, akceptování práv a dodržování všech pravidel ochrany a bezpečnosti při práci. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - aplikovat získané vědomosti a dovednosti nejprve v laboratorních podmínkách, následně v podmínkách klinické praxe; - dodržovat při práci zásady BOZP a PO; - respektovat a dodržovat standardy ošetřovatelské praxe pro jednotlivé diagnosticko-terapeutické postupy;
Osnova
  • - Péče o prostředí klientky ve zdraví i nemoci; - Základní ošetřovatelská péče o klientku - diagnostiko-terapeutické činnosti sestry; - Kontrola a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulace s nimi, jejich desinfekce a sterilizace; Postup při doplňování zásob; - Odběr, transport a uchování biologického materiálu k vyšetření; - Pravidla a postupy podávání krevních transfuzí a dalších krevních přípravků; - Monitoring a záznam fyziologických funkcí; - Péče o ženu při aplikaci všech forem léku; - Péče o ženu v perioperačním období, se stomií, inkontinencí; - Péče o ženu při punkci a endoskopii;
Literatura
  • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
  • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
  • ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 353 s. ISBN 8024610914. info
Výukové metody
Audiovizuální prezentace, demonstrace, diskuze, práce ve skupině – laboratorní nácvik dovedností.
Metody hodnocení
Ukončení: Zkouška Hodnocení výsledků – podmínky ukončení: - 100% účast ve cvičení, aktivita, vědomostní test, praktická zkouška.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2011/BPDV011