BPIN0422 Individuální odborná praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/16/0. 240. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 22. 3. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence, Pá 29. 3. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence, Pá 5. 4. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence, Pá 12. 4. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence, Pá 26. 4. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence, Pá 3. 5. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence, Pá 10. 5. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence, Pá 17. 5. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence, Pá 24. 5. 9:00–14:50 Katedra porodní asistence
Předpoklady
BPIN0221 Individuální praxe I && BPOP0352 Odborná praxe II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Individuální praxe v porodní asistenci je významnou součástí studijního programu. Umožňuje aplikaci teoretických poznatků v podmínkách klinických pracovišť. Rozšiřuje poznatky o speciálních diagnostických a terapeutických postupech. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků. Předkládá k řešení problematiku ošetřovatelského procesu v péči o ženu a novorozence. Učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a týmové práci. Studenti pracují pod vedením mentorů klinické praxe na akreditovaných pracovištích. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - identifikovat individuální bio-psycho-socio-spirituální potřeby klientek s použitím diagnostického algoritmu; - navrhnout, prakticky realizovat a vyhodnotit účinnost plánu péče v součinnosti multidisciplinárního týmu; - pracovat se zdravotnickou dokumentací; - profesionálního a empatického přístupu ke klientce; - zachytit nejnovější poznatky porodní asistence a aplikovat je do své práce;
Výstupy z učení
studentky budou schopny: - identifikovat individuální bio-psycho-socio-spirituální potřeby klientek s použitím diagnostického algoritmu; - navrhnout, prakticky realizovat a vyhodnotit účinnost plánu péče v součinnosti multidisciplinárního týmu; - pracovat se zdravotnickou dokumentací; - profesionálního a empatického přístupu ke klientce; - zachytit nejnovější poznatky porodní asistence a aplikovat je do své práce;
Osnova
  • Ošetřovatelský proces u ženy: - s gynekologickým onemocněním a operativou; - při řešení nechtěného těhotenství; - se sterilitou a infertilitou; - s onkologickým onemocněním; - během fyziologického a nepravidelného těhotenství; - vedení fyziologického porodu a asistence při vedení nepravidelného porodu; - s fyziologickým a nepravidelným šestinedělím; - u fyziologického novorozence;
Literatura
  • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Úvod do ošetřovatelství : systémový přístup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 160 s. ISBN 8024604280. info
  • Ošetřovatelská dokumentace v nemocnici. Edited by Ivana Vašátková. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 43 s. ISBN 8070133279. info
  • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Vyšetřovací metody v gynekologi a porodnictví. Brno: IDVPZ, 1998. info
Výukové metody
klinická praxe
Metody hodnocení
Ukončení: Zápočet - 100% účast ve cvičení, kladné hodnocení mentora, plnění předepsaných výkonů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BPIN0422