BPKO0421c Primární a komunitní péče v porodní asistenci I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 29. 4. 8:00–10:30 Katedra porodní asistence, Po 6. 5. 8:00–10:30 Katedra porodní asistence, Po 13. 5. 8:00–10:30 Katedra porodní asistence, Po 20. 5. 8:00–10:30 Katedra porodní asistence
Předpoklady
BPPA0342c Porodní asistence II - cv.
Navazuje na znalosti z přednášek tohoto předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními aspekty porodní asistence v primární zdravotní péči. Je základním profilujícím předmětem oboru porodní asistentka. Učí práci porodní asistentky v prenatální poradně u fyziologického a u patologického průběhu těhotenství v součinnosti s lékařem, v poradně pro novorozence a kojence, práci v prenatálním kurzu, péči o ženy a jejich rodiny nejenom v období domácího šestinedělí. Zabývá se primární, sekundární a terciární prevencí a edukací v oblasti reprodukčního zdraví. Seznamuje studentky s významem komunitní péče – specifika ošetřovatelské péče v domácím prostředí včetně návštěvní služby. Řeší problematiku partnerských vztahů, sociálního prostředí, rizika domácích porodů. Nabízí exkurze a stáže v různých zařízeních státních i privátních, ambulantních i lůžkových zařízení respektující tuto posloupnost. Studentky se naučí zhodnotit prostředí, ve kterém lidé žijí, odhalovat rizika a navrhnout řešení k jejich eliminaci. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - vést prenatální poradnu (diagnostika a sledování fyziologického těhotenství, detekce nepravidelností) pod supervizí lékaře a porodní asistentky; - vést poradnu pro novorozence a kojence pod supervizí dětského lékaře; - přípravit a vést kurz prenatální přípravy; - edukovat klientky v oblasti reprodukčního zdraví; - posoudit a řešit stav těhotné ženy, šestinedělky a novorozence v domácím prostředí (návštěvní služba);
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:vést s mentorkou kurz předporodní přípravy; uspokojovat potřeby žen v poradně pro těhotné s pravidelným těhotenstvím.
Osnova
  • - Historii primární péče o matku a dítě u nás i ve světě; - Filozofie primární péče o matku a dítě u nás a ve světě; - Aktivity PA v primární a komunitní péči o ženu a dítě (prenatální kurz, těhotenská poradna, průkazka, TP, základní vyšetření, změny organismu, psychická adaptace na těhotenství, edukace o zdravém způsobu života, poradna pro novorozence a kojence); - Aktivity PA v domácnosti při počínajícím porodu; - Aktivity PA během domácího šestinedělí, podpora a poradenství během kojení; - Edukace v komunitě;
Literatura
    doporučená literatura
  • HANZLÍKOVÁ, Alžbeta. Komunitní ošetřovatelství. 1. čes. vyd. Martin: Osveta, 2006. 271 s. ISBN 9788080632571. info
  • LEIFER, Gloria. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. xxxiii, 95. ISBN 8024706687. info
  • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. Brno: IDV PZ, 2002. info
  • ELIÁŠOVÁ, A. Porodnické ošetrovatelstvo. Martin: Osveta, 2000. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, práce pod supervizí v komunitě a primární péči – nácvik dovedností, řešení kazuistik
Metody hodnocení
Ukončení: Zápočet - 100% účast ve cvičení, aktivita, rozbor a obhajoba vybrané kazuistiky
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BPKO0421c