BPPD0422c Péče o novorozence a kojence II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 60. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Opálková (přednášející)
Mgr. Stanislava Zmeškalová (přednášející)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 20. 3. 6:30–11:30 Katedra porodní asistence, St 27. 3. 6:30–11:30 Katedra porodní asistence, St 3. 4. 6:30–11:30 Katedra porodní asistence, St 10. 4. 6:30–11:30 Katedra porodní asistence, St 17. 4. 6:30–11:30 Katedra porodní asistence, St 24. 4. 6:30–11:30 Katedra porodní asistence, St 15. 5. 6:30–11:30 Katedra porodní asistence, St 22. 5. 6:30–11:30 Katedra porodní asistence
Předpoklady
BPPD0321p Ošetř.péče o novorozence I-př. && BPPD0321c Ošetř.péče o novorozence I-cv.
Absolvování předmětu Péče o novorozence I cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je pojímám jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní péčí o fyziologického novorozence bezprostředně po porodu a v prvním měsíci života. Zabývá se péčí o novorozence na porodním sále, zhodnocením poporodní adaptace, zajištěním termoneutrálního prostředí a následné péče o novorozence. Zvláštní důraz klade na umění zahájit neodkladnou resuscitaci, na prevenci SIDS a SBS, na screeningová vyšetření novorozence, zhodnocení a saturaci jeho potřeb. Cíle: Po absolvování předmětu budou studentky schopny: -zhodnotit stav novorozence po porodu a v průběhu poporodní adaptace a případně zahájit resuscitaci či další opatření, -zajistit dítěti termoneutrální prostředí a péči s ohledem na jeho stav a vývoj, -zajistit hygienickou péči o novorozence, zhodnotit stav kůže a zajistit prevenci jejího poškození, -identifikovat rizika SBS (Shaken Baby Syndrome) a edukovat rodiče v prevenci, -identifikovat rizika SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) a edukovat rodiče v prevenci, -pečovat o dítě s hyperbilirubinémií a vrozenými vývojovými vadami, -provést základní screeningová vyšetření novorozence, -vyšetřit potřeby novorozence a stanovit ošetřovatelský plán.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: aplikovat ošetřovatelský proces u zdravých novorozenců; rozpoznat u novorozenců odchylky od zdraví;zajistit skríningová vyšetření novorozenců; resuscitovat novorozence.
Osnova
  • Obsah předmětu: 1. Klasifikace novorozence a nejčastější odchylky zdravotního stavu. 2. Vyšetření novorozence a zhodnocení poporodní adaptace. 3. První ošetření novorozence na porodním sále. 4. Zajištění termoneutrálního prostředí. 5. Hygienická péče o novorozence. 6. Syndrom třeseného dítěte a jeho prevence. 7. Syndrom náhlého úmrtí kojence a jeho prevence. 8. Možná iatrogenní poškození kůže novorozence a jejich prevence. 9. Ošetřování novorozence s vrozenými vývojovými vadami. 10. Ošetřování novorozence s hyperbilirubinémií. 11. Resuscitace novorozence – praktické nácviky (na modelu). 12. Screeningová vyšetření novorozence. 13. Zhodnocení potřeb novorozence a stanovení ošetřovatelského plánu.
Literatura
    povinná literatura
  • Vybrané kapitoly z neonatalogie a ošetřovatelské péče. Edited by Ivo Borek. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 321 s. ISBN 80-7013-245-0. info
    neurčeno
  • Pediatrie. Edited by Karl-Heinz Niessen, Translated by Jan Janda. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8. info
Výukové metody
Interaktivní přednáška, diskuze, práce ve skupině – nácvik dovedností, audiovizuální prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: Zápočet Hodnocení výsledků – podmínky ukončení: 100% účast ve cvičení, aktivita, úspěšné splnění testu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BPPD0422c