BPPG041c Edukace v porodní asistenci - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Liana Greiffeneggová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je chápán jako teoreticko praktický. Předmět je zaměřen na význam, cíle, základní pojmy a zásady výchovně-vzdělávacího procesu a zásady tvorby a prezentace edukačního projektu v práci porodní asistentky. Soustředí se na specifika edukačního procesu v péči o ženu, dítě a celou rodinu ve všech jejích vývojových etapách. Je východiskem formování osobnosti studentky pro výkon profese porodní asistentky.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- poskytnout základní informace o významu a cílech edukačního procesu, objasnit základní pojmy;
- vysvětlit vztah a význam výchovy a vzdělávání a edukace pro profesi porodní asistentky;
- aplikovat rámec pro tvorbu a prezentaci při tvorbě vlastního výchovně-vzdělávacího projektu – edukačního plánu;
- předvést získané komunikační vědomosti a dovednosti při výstupu;
- vytvořit a prezentovat vlastní edukační plán v hodině a následně v terénu; student bude schopen:
- aplikovat rámec pro tvorbu a prezentaci při tvorbě vlastního výchovně-vzdělávacího projektu – edukačního plánu v rámci výchovy ke zdraví;
- předvést získané komunikační vědomosti a dovednosti při výstupu;
- vytvořit a prezentovat vlastní edukační plán v hodině a v terénu;
Osnova
  • Obsah / cvičení:
  • - sestavení edukačního plánu a projektu na zvolené téma na základě teorie předmětu a jeho prezentace s následnou diskuzí ve skupině, následná prezentace v terénu, prezentace recenze vybrané pedagogické publikace;
  • - sestavení plánu pro kurz prenatální přípravy a plánu pro výchovu k reprodukčnímu zdraví dětí a mládeže;
  • - vytvoření edukačního materiálu (leták, brožura, pomůcka, plakát, apod.);
Literatura
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017. 483 stran. ISBN 9788026212287. info
  • KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga. 3. vydání. Brno: Barrister & Principal, 2015. 185 stran. ISBN 9788074850431. info
  • HEIGL, Peter. Jak mluvit na veřejnosti : rétorika : během 30 minut víte víc! Translated by Lucie Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Dobrovský, 2014. 95 s. ISBN 9788073065959. info
  • BESMÁKOVÁ, Jana a Hana BABYRÁDOVÁ. Spontánní umění (prezentace knihy přednáška a autorské čtení z knihy z kapitoly Intuitivní umění + vernisáž výstavy umělců i neumělců, jejichž výtvarná díla jsou v knize publikována.). 2011. info
  • ZÁVODNÁ, Vlasta. Pedagogika v ošetrovateĺstve. [1. vyd.]. Martin: Osveta, 2002. 95 s. ISBN 8080631085. info
Výukové metody
Audiovizuální prezentace, diskuze, příprava a tvorba edukačního projektu, práce ve skupině.
Metody hodnocení
Hodnocení: zápočet - aktivita ve výuce, vytvořený a prezentovaný projekt ve cvičení a v terénu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.