EN

LF:BROV0211c Oš. péče ve vnitř. lék. - cv. - Informace o předmětu

BROV0211c Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marie Zítková, Ph.D. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 9:00–10:40 N03009/209, St 10:00–11:40 N03009/209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude schopen definovat základní ošetřovatelskou péči o pacienty s chorobami krevního oběhu, respiračního systému, močových cest a ledvin, s poruchami látkové výměny, žláz s vnitřní sekrecí, trávícího systému a dalšími vybranými diagnózami interního charakteru. Student bude schopen popsat hodnotící techniky a objektivizační škály používané v ošetřovatelství. Student získá praktické dovednosti při aplikaci injekcí (s.c, i.m, i.v.) a zajištění periferního žilního vstupu. Student si procvičí manipulaci a polohování pacienta. Student bude schopen vysvětlit princip péče u pacientů s CŽK, PICC a porty.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - používat odbornou terminologii související s ošetřovatelskou péčí o pacienta v interním oboru; - definovat základní ošetřovatelskou péči o pacienty s chorobami krevního oběhu, respiračního systému, močových cest a ledvin, s poruchami látkové výměny, žláz s vnitřní sekrecí, trávícího systému a dalšími vybranými diagnózami interního charakteru; - popsat hodnotící techniky a objektivizační škály používané v ošetřovatelství.
Osnova
 • Charakteristika interního oboru.
 • Ošetřovatelský proces v interních oborech.
 • Všeobecná symptomatologie nemocí ve vnitřním lékařství.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním krevního oběhu.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním respiračního systému.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním močových cest a ledvin.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním Diabetes mellitus.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním trávícího systému.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním krvetvorby.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním pohybového systému.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocnění infekčními nemocemi.
 • Náhle příhody ve vnitřním lékařství - vybrané onemocnění z pohledu ošetřovatelství.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s alergickým onemocněním. Nácvik aplikace injekcí, zajištění periferního žilního katetru a aplikace intravenózní terapie na modelu. Nácvik manipulace a polohování pacienta.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČEŠKA, Richard. Interna. Edited by Tomáš Štulc - Vladimír Tesař - Milan Lukáš. 2., aktualizované vydání. xviii, 909. ISBN 9788073878856. info
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 4., přeprac. a doplň. vyd. Praha: Galén, 2011. xlii, 1174. ISBN 9788072627059. info
 • ŽÁK, Aleš a Jan PETRÁŠEK. Základy vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. xxxviii, 5. ISBN 9788072626977. info
 • NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 424 stran. ISBN 9788024723198. info
 • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 211, [4]. ISBN 8024717778. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
  neurčeno
 • DÍTĚ, Petr. Vnitřní lékařství. První. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2008. 28 s. ISBN 978-80-247-2319-8. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
Výukové metody
Teoretická příprava (přednášky - PP prezentace, diskuse, práce ve skupině), nácvik praktických dovedností.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Udělení zápočtu je podmíněno: - 100 % docházkou (omluvená absence v informačním systému MU 1x/semestr tj. 2 vyučovací hodiny); - předvedení praktických dovedností v průběhu semestru; - prezentace studenta na vybrané téma související s interní problematikou; - zápočtový test (průkaz teoretických znalostí min. 75 % úspěšnost v testu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BROV0211c