Úvod

Vážení uživatelé,

vítáme vás na webových stránkách „Základy ošetřovatelských postupů a intervencí,“ které vznikly z projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity.

K dispozici máte přehled základních ošetřovatelských postupů, které jsou součástí profesních dovedností lékařských i nelékařských oborů. Tento přehled je určen vám, všem studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v rámci pregraduální přípravy a doplňuje teoretické i praktické předměty vztahující se ke klinické praxi.

Doplněná a rozšířená verze multimediálního elektronického materiálu v českém jazyku nabízí i anglickou verzi textu. V anglické verzi vycházíme z potřeb respektovat nařízení, zvyklosti, terminologii, systém používaných zkratek apod. pro zdravotnická zařízení v České republice, proto se některá spojení nemusí shodovat s anglickými publikacemi ve Velké Británii nebo v jiných anglicky mluvících zemích.

Text je zpracován v elektronické online verzi s možností stažení. Důraz je kladen na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace.

Věříme, že předkládané informace přispějí k upevnění vašich odborných znalostí a k osvojení správných postupů.

Mnoho spokojenosti s použitím těchto stránek přejí autorky
Natália Beharková a Dana Soldánová

Pozn.: Užívání tohoto multimediálního elektronického materiálu se řídí pravidly citační normy v souladu s autorskými právy.

Ke stažení

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
Stáhnout publikaci ve formátu PDF
Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
Stáhnout publikaci ve formátu ePub
Studijní text "Ošetřovatelské postupy – názvosloví"

Autorky publikace

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – pracoviště nelékařských oborů, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Dana Soldánová

Mgr. Dana Soldánová

Katedra ošetřovatelství – pracoviště nelékařských oborů, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Recenze

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci


Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)
  • Grafická korekce obrázků a doplnění popisků
  • Příprava formátů pro tisk (PDF) a mobilní zařízení (ePub)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

MUNI/FRMU/0890/2017 Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Cílem projektu je navázat na předchozí projekt FRMU z roku 2016 s názvem Implementace edukačních karet prostřednictvím moderních technologií ke zkvalitnění výuky ošetřovatelských předmětů. Záměrem je rozšíření výukové e-publikace s názvem Ošetřovatelské postupy a intervence o specifická ošetřovatelská témata, dále vytvoření anglické verze této publikace, a to vše s využitím moderních elektronických technologií.

Tiráž

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Multimediální elektronický výukový materiál

Beharková, Natália | Soldánová, Dana

2. aktualizované a doplněné vydání
První vydání v roce 2016

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Marykovy univerzity, Brno 2016–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9313-3 (online : HTML)
ISBN 978-80-210-9314-0 (online : ePub)
ISBN 978-80-210-9315-7 (online : HTML) (angl.)
ISBN 978-80-210-9316-4 (online : ePub) (angl.)

© 2016–2019 Masarykova univerzita