BRPR0321p Přístroje radiologické techniky - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0. 20. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
Ing. Oldřich Ott
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BRPR0321p/A: Út 1. 10. 7:00–14:50 Vývěska KNM, Pavilon Q, Út 22. 10. 7:00–14:50 RAT Vývěska, Út 12. 11. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Út 26. 11. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Út 10. 12. 7:00–14:50 Vývěska CT, Pavilon L
BRPR0321p/B: Út 1. 10. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Út 8. 10. 7:00–14:50 Vývěska MR, Pavilon L, Út 22. 10. 7:00–14:50 Vývěska KNM, Pavilon Q, Út 12. 11. 7:00–14:50 RAT Vývěska, Út 3. 12. 7:00–14:50 Vývěska CT, Pavilon L
BRPR0321p/C: Út 1. 10. 7:00–14:50 Vývěska MR, Pavilon L, Út 8. 10. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Út 12. 11. 7:00–14:50 RAT Vývěska, Út 3. 12. 7:00–14:50 Vývěska KNM, Pavilon Q
BRPR0321p/D: Út 1. 10. 7:00–14:50 Vývěska CT, Pavilon L, Út 15. 10. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Út 22. 10. 7:00–14:50 RAT Vývěska, Út 12. 11. 7:00–14:50 Vývěska KNM, Pavilon Q, Út 10. 12. 7:00–14:50 Vývěska MR, Pavilon L
Předpoklady
BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př && BRZB0211p Zákl. biofyziky - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět podává potřebné vědomosti o konstrukci a činnosti přístrojů používaných v radiologii – radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti seznámeni a schopni vysvětlit problematiku zdrojů ionizujícího záření, způsoby detekce záření pro vznik obrazu, podat základní informace o funkci jednotlivých komponentů přístrojů a o druzích přístrojů užívaných v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. V neposlední řadě studenti budou znát platnou legislativu.
Osnova
  • 1. Konstrukce a účinnost rentgenky, druhy rentgenek 2. Základní komponenty RTG přístroje (generátor, ovladač, nářadí a příslušenství) 3. Druhy generátorů 4. Druhy rtg vyšetřovacího nářadí 5. Rtg příslušenství (clony, ochranné a jiné diagnostické pomůcky) 6. Pojízdné rtg přístroje 7. RTG terapeutické přístroje 8. Terapeutické příslušenství 9. Vysokoenergetické zdroje záření – izotopové 10. Vysokoenergetické zdroje záření – urychlovače 11. Verifikační a plánovací systémy 12. Moderní diagnostické přístroje 13. Dozimetrické přístroje a metody 14. Zásady správné obsluhy a údržby nezbytné pro zajišťování kvality 15. Normy a předpisy 16. Konstrukce scintilačních detektorů pro NM 17. Gamakamera 18. SPECT kamera 19. PET kamery 20. Hybridní systémy (SPECT/CT; PET/CT…)
Literatura
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 205 s. ISBN 8024402599. info
  • SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 118 s. ISBN 8070132671. info
  • Radiodiagnostika. Edited by Zdeněk Chudáček. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4. info
  • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
  • ŠEDA, Josef. Dozimetrie ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 418 s. info
Výukové metody
Základem výuky jsou přednášky.
Metody hodnocení
Přítomnost na výuce je nezbytná pro udělení zápočtu. Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BRPR0321p