BRTP0121p Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Halouzka (přednášející)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 2. 10. 13:00–15:30 N02901, St 16. 10. 13:00–15:30 N02901, St 6. 11. 13:00–15:30 N02901
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu rozumí základním principům vyšetření, technice CT, MR a UZ a RTG snímků, základním právním předpisům včetně příslušných vyhlášek a národních radiologických standardů. Podrobně zná technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace.
Osnova
 • Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška: CT, MR, UZ, skiagrafie, skiaskopie, angiografie, intervence, kontrastní látky, ochrana před zářením, rizika záření, biologické účinky záření, stochastické a nestochastické účinky, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky používaný u každé metody, jejich indikace a kontraindikace. Národní radiologické standardy a právní předpisy, ze kterých vycházejí.
Literatura
  povinná literatura
 • Platná součastná česká legistativa upravující nakládání se zdroji ionizujícího záření (např. Atomový zákon a jeho prováděcími předpisy v platném znění)
  doporučená literatura
 • SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. 273 stran. ISBN 9788027107094. info
 • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
 • VÁLEK, Vlastimil a Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6. info
 • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ a Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9. info
Výukové metody
Základem výuky jsou přednášky.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BRTP0121p