EN

LF:BSGE051p Ošet. v geriatrii - př. - Informace o předmětu

BSGE051p Ošetřovatelství v geriatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Dana Weberová (přednášející)
Hana Cahová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 7. 11. 11:00–12:40 N03013/213, St 14. 11. 11:00–12:40 N03013/213, St 21. 11. 11:00–12:40 N03013/213, St 28. 11. 11:00–12:40 N03013/213, St 5. 12. 11:00–12:40 N03013/213, St 12. 12. 11:00–12:40 N03013/213, St 19. 12. 11:00–12:40 N03013/213
Předpoklady
BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - praxe || BSKP021x Klinická propedeutika - praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít studenti základní přehled o rozdílech poskytování péče seniorům oproti mladším nemocným, zejména v oblasti diagnostiky chorob, jejich odlišné klinické symptomatologie i laboratorního obrazu a cílů terapie.
Osnova
 • a) odlišnosti symptomatologie chorob u geriatrických nemocných a z toho vyplývajícího přístupu k diagnostickému procesu, komplexní hodnocení geriatrického nemocného
 • b) odlišnosti průběhu chorob ve stáří včetně zvýšené frekvence komplikací a možnosti přechodu do chronicity
 • c) imobilizační syndrom, řetězení komplikací
 • d) nutnosti akutního řešení akutních situací s cílem zlepšení prognózy nemocného z pohledu vyléčení a zachování soběstačnosti
 • e) velké geriatrické syndromy a nutnost multidisciplinárního přístupu k nim
 • f) sociální kontext chorob ve stáří
 • g) vliv senzorického, kognitivního a motorického deficitu na soběstačnost a schopnost setrvání ve vlastním prostředí
 • h) geriatrický maldaptační syndrom
 • i) poruchy spánku a poruchy chování ve stáří
 • j) psychické poruchy ve stáří, základy komunikace, zvládání stresových situací
Literatura
Výukové metody
přednáška, diskuze, analýza kasuistik, praktický nácvik
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSGE051p