BSOC0421c Ošetřovatelství v chirurgických oborech - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
( BZOC0321p Ošetř.v chirur.oborech I-před. || BSOC0321p Ošetř.v chirur.oborech I-před. )
BZOC0321p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je vyučován jako teoreticko praktický. Teoterická výuka probíhá formou cvičení v odborné učebně. Jeho úkolem je syntéza dosud získaných vědomostí a příprava studentů na praktickou výuku. Student si během výuky procvičí stanovení krátkodobého ošetřovatelského plánu u vybraných chorob z chirurgického hlediska. Stanovení ošetřovatelských diagnóz, intervencí a očekávaných výsledků ošetřovatelské péče za využití Aliance 3N (NANDA - International, NIC, NOC klasifikace). Ve výuce bude probíhat reflexe klinické praxe na chirurgických pracovištích.
Výstupy z učení
Student po absolvování výuky: - zná základy vybraných chirurgických onemocnění - umí aplikovat postupy předoperační a pooperační péče o pacienta - sestaví individuální ošetřovatelský plán u vybraných chirurgických chorob - zná komplikace chirurgických chorob - zná postup péče o ránu a hodnocení rány - zná zásady aseptických postupů - zná zásady barierové péče
Osnova
 • Ošetřovatelský proces u jedince: na traumatologickém oddělení na neurochirurgii na urologii na ortopedii na kardiochirurgii na cévní chirurgii na plicní chirurgii na digestivní chirurgii u žen po mastektomii u pacientů s popáleninami po transplantaci
Literatura
  doporučená literatura
 • LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Vydání první. 132 stran. ISBN 9788070135693. info
 • FRANCŮ Milada, HODOVÁ Silvie et al. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: NCONZO, 2011. ISBN 978-80-7013-537-2.
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
 • Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes. Edited by Sue Moorhead. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xix, 751. ISBN 9780323100106. info
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii : pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 9788024744124. info
 • JEDLIČKOVÁ, Jaroslava, Jana FLAJŠINGROVÁ, Marie KOLÁŘOVÁ, Erna MIČUDOVÁ, Tomáš SVOBODA a Jitka ZEMANOVÁ. Ošetřovatelská perioperační péče. VYDÁNÍ PRVNÍ,. : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART a Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7013-536-5. info
 • SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 300 s. ISBN 9788024731308. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8. info
 • KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
 • VOMELA, Jindřich. Chirurgie pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 1.díl. ISBN 80-7013-262-0. info
Výukové metody
Studenti v rámci Odborné klinické praxe vyhotoví kazuistiky u pacientů s vybranými klinickými stavy, ty budou v rámci výuky reflektovány. Výuka probíhá formou diskuse a praktických cvičení.
Metody hodnocení
Vyhotovení a prezentace kazuistik, závěrečný test. Hodnocení : zápočet
Informace učitele
Dán důraz na kvalitní domácí přípravu pro syntézu vědomostí a dovedností. Osnova domácí přípravy studenta: 1. Patofyziologie konkrétního onemocnění 2. Vyšetřovací metody 3. Znalost základních laboratorních hodnot 4. Znalost vybraného ošetřovatelského modelu a baterie otázek 5. Stanovení anamnestických dat sestrou 6. Základní fyzikální vyšetření sestrou 7. Obecná základní léčba vzhledem k specifickému onemocnění 8. Ošetřovatelský plán (ošetřovatelské diagnózy, intervence, očekávané výsledky)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.