BSOI0321p Ošetřovatelství v interních oborech I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Miluše Kupková (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Soňa Surková (přednášející)
MUDr. Marek Škorňa (přednášející)
MUDr. Ondřej Výška (přednášející)
Hana Cahová (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:40 F01B1/309
Předpoklady
BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSOP021 Ošetřovatelské postupy && BSTO0222 Teorie ošetřovatelství II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít posluchači základní přehled nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, budou schopni včas rozpoznat vznikající komplikace a sestavit adekvátní plán řešení.
Osnova
 • Syllabus přednášek z interního lékařství
 • 1. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí I. Anatomie, fyziologie a patofyziologie, nejdůležitější příznaky, diagnostika, naléhavé příhody v pneumologii, respirační insuficience.
 • 2. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí II. Onemocnění průdušek, nádory plic a průdušek.
 • 3. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí III. Záněty plic, plicní absces, pneumokoniózy, tuberkulóza dýchacího ústrojí.
 • 4. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí IV. Plicní mykózy, nemoci pohrudnice, mediastina a bránice, vrozené vady dýchacího ústrojí, plicní manifestace jiných interních nemocí.
 • 5. týden: Onemocnění srdce I. Vyšetřovací metody, srdeční selhání, arytmie.
 • 6. týden: Onemocnění srdce II. Ischemická choroba srdeční, její formy, rizikové faktory, prevence. Základy komunikace, zvládání stresových situací
 • 7. Onemocnění srdce III. Záněty srdce, získané srdeční vady, vrozené srdeční vady, onemocnění aorty.
 • 8. týden: Šok, synkopa, plicní embolizace, plicní hypertenze, cor pulmonale, neurocirkulační astenie.
 • 9. týden: Onemocnění cév. Onemocnění tepen, onemocnění žil, onemocnění lymfatických cév.
 • 10. týden: Základy imunologie. Imunita buněčná, imunita protilátková, imunodeficy, stavy se zvýšenou tvorbou imunoglobulinů, imunosupresivní a imunostimulační léčba.
 • 11. týden: Onemocnění krve a krvetvorných tkání I. Anemie, leukemie, lymfoproliferativní onemocnění.
 • 12. týden: Onemocnění krve a krvetvorných tkání II. Myeloproliferativní onemocnění, krvácivé stavy, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, transfuse.
 • 13. týden: Nemoci pohybového ústrojí. Zánětlivé revmatické nemoci, zánětlivé onemocnění pojiva, metabolické nemoci kloubů, degenerativní nemoci kloubů a páteře.
 • 14. týden: Onemocnění trávicí trubice I. Vyšetřovací metody, onemocnění jícnu, onemocnění žaludku.
 • 15. týden: Onemocnění trávicí trubice II. Choroby tenkého střeva, choroby tlustého střeva, choroby jater, slinivky.
Literatura
Výukové metody
přednáška, cvičení,
Metody hodnocení
praktická a ústní zkouška
Informace učitele
Pomůcky
Pro stáže vhodný bílý plášť a fonendoskop
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.