BSOO061x Ošetřovatelství v oftalmologii - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSOD0444 Odborná oš.praxe IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ošetřovatelství v oftalmologii - odborná praxe je praktický předmět, který integruje poznatky z teorie a praxe ošetřovatelství, základních vědních disciplín, přírodních, sociálních a behaviorálních věd. Předmět navazuje na předchozí odborné ošetřovatelské praxe a poskytuje upevnění a prohloubení odborných ošetřovatelských znalostí a dovedností. Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost formou klinických stáží na pracovištích oční medicíny. Cílem klinických stáží je schopnost aplikace ošetřovatelského procesu u pacientů s očním onemocněním.
Student bude schopen: definovat specifika ošetřovatelského procesu na očním oddělení, identifikovat potřeby nemocných, formulovat ošetřovatelské problémy nemocných a na jejich základě formulovat ošetřovatelské diagnózy, stanovit plán ošetřovatelské péče, zhodnotit efektivitu ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí, vyhodnotit plán ošetřovatelské péče, využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studenta.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět specifikům a organizaci péče v oftalmologii
porozumět základním diagnózám v oftalmologii a jejich klinickým projevům
identifikovat potřeby pacienta s očním onemocněním
poskytovat ošetřovatelskou péči pacientovi s očním onemocněním
vyhodnotit efektivitu poskytované péče u pacienta s očním onemocněním.
Osnova
  • nejčastější oční onemocnění
  • vyšetřovací metody v oftalmologii
  • specifika ošetřovatelské péče v oftalmologii
  • ošetřovatelský proces v oftalmologii
  • terapii očních onemocnění
Literatura
    doporučená literatura
  • NOVÁKOVÁ, Iva. Ošetřovatelství ve vybraných oborech (Dermatovenerologie,oftalmologie, ORL, stomatologie). 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 240 s. ISBN 978-80-247-3422-4.
  • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
  • SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty. Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL stomatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 213 s. ISBN 9788024725062. info
Výukové metody
klinické stáže
Metody hodnocení
zápočet
podmínkou zápočtu je 100% účast na klinických stážích
Informace učitele
Klinické stáže probíhají na pracovištích: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Oční klinika: ambulance, stacionář, lůžkové oddělení.
Clinical internships take place at workplaces: Faculty Hospital Brno-Bohunice, Ophthalmology Clinic: ambulance, stationary, bed room.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.