BSPF0321p Patologie I

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 KOM 200
Předpoklady
BKFY0222p Fyziologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat poznatky o patologii a příznacích chorobného stavu organismu.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu zná:
- základy patologie, která poskytuje studentům ucelenou představu o činnosti lidského organizmu
- základní teoretické vědomosti nezbytné pro studium dalších preklinických i klinických disciplín v oboru
- kapitoly z patologie, které jsou prioritní s ohledem na cíl bakalářského studia
Osnova
 • 1. Úvod do patolofyziologie
 • 2., 3. Zánětlivý proces
 • 3., 4. Patofyziologie procesu hojení
 • 5. Horečka
 • 6.Patofyziologie imunitního systému
 • 7. Patofyziologie bolesti
 • 8. Patofyziologie nádorového
 • 9. Šok
 • 10. Patofyziologie acidobazické rovnováhy
 • 11. Poruchy vstřebávání vitamínů, hypovitaminózy, hypervitaminózy
 • 12. Arterioskleróza
 • 13. Diabetes mellitus
Literatura
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. xxxi, 680. ISBN 9788024748672. info
 • MAČÁK, Jirka a Jana MAČÁKOVÁ. Patologie. první. Praha: GRADA, 2004. 347 s. ISBN 80-247-0785-3. info
 • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BSPF0321p