BZPA0422p Patologie a patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2.5/0/0. 25. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BZPA0321p Patologie I - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět patologie II má za cíl studovat onemocnění podle jednovlivých systémů. Přednášy vyzdvihují významnější onemocnění, která se častěji objevují ve vyvinutých zemích se zvýšených rizikem civilizačních chorob.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- zná základy patologie hodnotící patologické funkce u nemocných pacientů a zdravých lidí.
- bude schopen navrhovat vhodné terapie v řadě interních onemocnění.
Osnova
 • 1. Patologie srdce
 • 2. Patologie krevního oběhu
 • 3. Patologie dýchacího ústrojí
 • 4. Patologie trávicího ústrojí
 • 5. Patologie jater, slinivky
 • 6. Patologie ledvin
 • 7. Patologie endokrinní soustavy
 • 8. Patologie centrálního nervového systému
 • 9. Patologie krve
 • 10. Patologie pohybového systému
 • 11. Patologie periferního nervového systému
Literatura
  doporučená literatura
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. xxxi, 680. ISBN 9788024748672. info
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. xiii, 290. ISBN 9788072627738. info
  neurčeno
 • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2., české vyd. Praha: Grada, 2012. x, 406. ISBN 9788024735559. info
 • MAČÁK, Jirka, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2012. 347 stran. ISBN 9788024735306. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.