BZUM0352c Emergency medicine for paramedics II - practice

Faculty of Medicine
autumn 2021
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Bc. Vlasta Vařeková (seminar tutor)
Mgr. Simona Večerková, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Michal Pospíšil
Supplier department: Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Fri 17. 9. 7:00–7:50 viz studijní materiály/see study materials, Fri 24. 9. 7:00–7:50 N01002, Fri 1. 10. 7:00–7:50 N01002, Fri 8. 10. 7:00–7:50 N01002, Fri 15. 10. 7:00–7:50 N01002, Fri 22. 10. 7:00–7:50 N01002, Fri 29. 10. 7:00–7:50 N01002, Fri 5. 11. 7:00–7:50 N01002, Fri 12. 11. 7:00–7:50 N01002, Fri 19. 11. 7:00–7:50 N01002
Prerequisites
( BZUM0221p Emerg. med. for rescuers - l || BZUM0251p Emerg. med. for rescuers - l ) && ( BZUM0221c Emerg.med. for rescuers I - p || BZUM0251c Emerg.med. for rescuers I - p ) && BZIN0221x Ind. professional practice I
BZUM0251c
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Emergency medicine for medical rescuers is a profiling theoretical and practical subject. Its aim is to prepare students both theoretically and practically for the job of a medical rescue worker, a member of the emergency rescue service team or the hospital emergency department team.
Learning outcomes
Students gradually acquire the practical skills necessary for the applied techniques and techniques in the management of all types of urgent states, life-threatening conditions and other serious conditions in pre-hospital and hospital emergency care, following lectures topics.
Syllabus
 • The technique of basic emergency resuscitation with the use of barrier aids and, above all, extended emergency resuscitation with the use of recommended medicaments, aids and instrumentation.
 • Managing special, alternative techniques to ensure vital functions, including basic pharmacotherapy.
 • Methodology for the solution of all urgent, life-threatening conditions in both adults and children in pre-hospital and early hospital phases, all in accordance with the recommended procedures of the Society of Emergency Medicine and Disaster Medicine, as well as other professional companies dealing with urgent conditions such as cardiological, neurological, and others.
Literature
  required literature
 • BULÍKOVÁ, Táňa and Peter HERMAN. Prednemocničná urgentná medicína. Edited by Viliam Dobiáš. 2., doplnené a prepracovan. Martin: Osveta, 2012. 740 stran. ISBN 9788080633875. info
  recommended literature
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ and Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • REMEŠ, Roman and Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vydání. Praha: Grada, 2013. 240 stran. ISBN 9788024745305. info
 • ŠTOREK, Josef and Petr HERLE. Urgentní medicína pro všeobecné lékaře. Praha: Raabe, 2013. 152 s. ISBN 9788087553961. info
 • ŠEBLOVÁ, Jana and Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 9788024744346. info
  not specified
 • Notfall-taschenbuch für den rettungsdienst (Orig.) : Akutní stavy do kapsy pro záchrannou službu. info
 • Paramedic Care: Principles & Practice,Nakladatel: Pearson Education (US
 • Paramedic Care: Principles & Practice,Nakladatel: Pearson Education (US
 • KNOR, Jiří and Jiří MÁLEK. Farmakoterapie urgentních stavů. 2. doplněné a rozšířen. Praha: Maxdorf, 2016. 260 stran. ISBN 9788073455149. info
 • VOBRUBA, Václav, Michal FEDORA and Jiří ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. 136 pp. ISBN 978-80-87023-23-5. info
 • URBÁNEK, Pavel. Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné péči. Textová opora ke kurzu (Handling health after-effects of emergency situations in pre-hospital urgent care). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 84 pp. ISBN 978-80-210-6188-0. info
 • ŠÍN, Robin, Jana VIDUNOVÁ and Roman SVITÁK. Legislativní a organizační změny v poskytování přednemocniční neodkladné péče v České republice (Legislative and organizational changes in the provision of prehospital emergency care in the Czech Republic). In Aktuality urgentnej medicíny. 2012. ISSN 1338-4171. info
 • ŠÍN, Robin and Jan MACH. Povinná mlčenlivost pracovníků v podmínkách přednemocniční neodkladné péče (Obligatory discretion of medical personnel in the pre-hospital-care conditions). Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: MEDIPRAX CB, 2011, vol. 14, No 2, p. 28-31. ISSN 1212-1924. URL info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 450 s. ISBN 9788072548156. info
 • ZADÁK, Zdeněk and Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
Teaching methods
Discussion, presentation of case studies, solution procedures, participation in the exercise of the integrated rescue system.
Assessment methods
Completion: credit; 100% attendance, active participation in the discussion, participation in the exercise of the integrated rescue system.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 10.
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2021/BZUM0352c