MFAB071 Aplikovaná biomechanika

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základní teoretické a metodologické poznatky o aplikaci biomechanických zákonitostí na lidský organizmus. Je zaměřen na biomechaniku práce, biomechaniku lékařskou, ortopedickou a sportovní. Cílem je integrace poznatků z fyziky, matematiky, fyziologie, anatomie a morfologie atd. do oblasti fyzioterapie a léčebné rehabilitace. Blíže se věnuje statice, kinematice a dynamice tělesa a soustavy těles a mechanickým vlastnostem tkání a pohybového systému jako celku. Absloventi předmětu budou schopni aplikovat biomechanické principy v různých oblastech lidské motoriky, budou schopni analyzovat pohyb, doporučit vhodnou pohybovou techniku, zhodnotit její efekt a bezpečnost, zhodnotit pomůcky pro aktivity běžného života a pohybové a sportovní aktivity.
Osnova
 • Úvod, historie a základní definice, termíny a veličiny v biomechanice. Kinetika a kinematika translačního a rotačního pohybu. Dynamika pohybu tělesa a soustavy těles. Fyzikální vlastnosti biologických struktur vaziva, svalu, kosti, chrupavky. Diferenciace mezi tahovým, tlakovým, ohybovým, torzním a cyklickým zatížením tkáně. Biomechanické principy lidského pohybu a pohybových sil v rámci struktury lidského těla. Biomechanika dolních končetin a trupu. Aplikace biomechanických principů na aktivity běžného života, aktivity pracovní a sportovní. Biomechanika adaptace, maladaptace a traumatizace pohybového systému. Metody experimentální biomechaniky a techniky biomechanické analýzy postury a pohybu.
Literatura
 • Kapandji, I.A. The physiology of the joints. Volume three. Paris, Elsevier, 2005. 2. vyd. 251 s. ISBN 0 443 01209 1.
 • Kovařík, V., Langer, F. Biomechanika tělesných cvičení I. Brno, PdF MU, 1994. 2. vyd. 79 s. ISBN 80-210-0838-5
 • Janura, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 1. vyd. 84 s. ISBN 80-244-0644-6.
 • Kučera, M., Dylevský, D. (eds.) Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing, 1997. 252 s. ISBN 80-7169-258-1.
 • Kazemi, A. Modificación de la Biomecánica a través de los Vendajes Funcionales. Guadalajara, 1997, 1. vyd. ISBN 84-6056037-6.
 • Křen, J., Rosenberg, J., Janíček, P. Biomechanika. Plzeň: Západočeská Univerzita, 2001. 2. vyd. 380 s. ISBN 80-7082-792-0.
 • Janura, M., Janurová, E. 700 + 1 otázka z biomechaniky. Olomouc: FTK UP Olomouc, 2002. 101 s.
 • Valenta, J. Biomechanika člověka: svalově kosterní systém. Díl 1, (2). Praha: ČVUT, 1996 (1997). 1. vyd. 177 (175) s. ISBN 80-01-01452-5 (80-01-01565-3).
 • Koniar, M., Leško, M. Biomechanika. Bratislava, SPN, 1990. 1. vyd. 310 s. ISBN 80-08-00331-6
 • Kapandji, I.A. The physiology of the joints. Volume two. Paris, Elsevier, 2005. 2. vyd. 251 s. ISBN 0 443 03618 7.
 • Nordin, M., Frankel, V, H. Basic Biomechanics of Musculoskeletal System. 3. vyd.
 • Hamill, J., Knutzen, K., M. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams and Wilkins, 2003, 2. vyd. ISBN 0-7817-3405-3.
 • Oatis, K. Kinesiology. Lippincott Williams and Wilkins, 2004, 1. vyd. ISBN 0-7817-1982-8.
 • Whittle, M., W. Gait analysis. Elsevier, 2007, 4. vyd. 232 s. ISBN 0-7506-88836-1.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test z teorie
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.