MFAM0721 Antropomotorika I

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Leona Mífková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 KOM 235A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenty zná teorii oboru Antropomotorika a jeho postavením a významen vzhledem k ostatním kinantropologickým vědám. Zaměřuje se jak na přirozený vývoj tak cílený rozvoj lidské motoriky, včetně zjišťování aktuálního stavu za pomoci motodiagnostických metodam. Studenti se dále seznamují s podstatou i jednotlivými kategoriemi motorického učení, talentovaností a metodami výběru talentů, konkrétními specifickými testy pohybových schopností a dovedností včetně zásad tvorby testovacích baterií a jejich hodnocení. Úspěšní absolventi předmětu budou schopni rozlišovat a hodnotit jednotlivé faktory motorických schopností a dovedností a budou schopni připravit, provést a zhodnotit výsledky motodiagnostického testování.
Osnova
 • Úvod, postavení oboru v rámci kinantropologie, historie a základní definice v oboru antropomotoriky. Vývoj motoriky člověka z pohledu fylogeneze a ontogeneze. Motorické předpoklady člověka, motorická výkonnost a její testování. Motorické učení. Pohybový talent, výběr talentů, motodiagnostika. Testování pohybové síly. Testování pohybové rychlosti. Testování pohybové vytrvalosti. Testování pohybové koordinace. Testování pohybové flexibility.
Literatura
 • Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PdF, U K Praha, 2001. 95 s. ISBN 80-7290-063-3.
 • Dovalil, J. Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Praha, Karolinum, 1998. 36 s. ISBN 80-7184-653-8.
 • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005. 2. vyd. 336 stran. ISBN 80-7033-928-4.
 • Měkota, K., Cuberek, R. (editoři) Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 1. vyd. 163 s. ISBN 9788024417288.
 • Měkota, K., Novosad, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 1.vyd. 175 s. ISBN 802440981X.
 • Rubáš, K. Sportovní příprava. Plzeň, KTSV Pedagogické fakulty ZČU, 1996. 142 s. ISBN 80-7082-294-5.
 • Měkota, K., Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 1. vyd. 335 s.
 • Kasa, J. Antropomotorika. Bratislava, 1992.
 • Čelikovský, S. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1990. 3. vyd. 286 s.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MFAM0721