MFKI074p Kinezioterapie I - přednášky

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Eva Drápelová (přednášející)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Pokorná Polonyi (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Svobodová (přednášející)
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D. (přednášející)
Silvie Uhrová (přednášející)
MUDr. Lia Vašíčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, přednášky z kinezioterapie v klinických oborech zahrnují celé široké spektrum patologií. Cílem předmětu je seznámit studenty zejména s nejnovějšími poznatky v oboru kinezioterapie (s ohledem na speciální metodiky a nové poznatky v klinických disciplinách jednotlivých lékařských oborů). Kromě použité literatury přednášející využívají dostupných odborných vědeckých informací publikovaných v naší i zahraniční literatuře.
Osnova
 • Nové trendy kinezioterapie v balneologii.
 • Nové trendy v LTV u skolióz.
 • Myoskeletalní medicína, problematika horní krční páteře.
 • Myoskeletární medicína, problematika C-TH přechodu páteře a problematika L-S přechodu páteře.
 • Pohyb a jeho řízení.
 • Myoskeletární medicína, problematika pánve.
 • Myoskeletární medicína, entezopatie horní končetiny.
 • Myoskeletární medicina, entezopatie dolní končetiny.
 • Rehabilitace v kardiologii, nové poznatky.
 • Perinatální rehabilitace.
 • Rehabilitace rizikového kojence a novorozence, nové poznatky.
 • Vývojová kineziologie.
Literatura
 • VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha : Grada, 1997. 272 s. ISBN 80-7169-256-5.
 • RYCHLÍKOVÁ, E. Průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch. Praha : Maxdorf, 1997. 426 s. ISBN 80-85800-46-2.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6.
 • LEWIT, K. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1990. 427 s. ISBN 80-7030-096-5.
 • PAYTON, O. et al. Manual of Physical Therapy. New York : Churchill Livingstone, 1989. 761 s. ISBN 0-443-08499-8.
 • MÜLLER, I. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993.
 • KAPANDJI, I.A. The Physiology of the Joints. Vol.2. New York: Churchill Livingstone, 1987, 242 s. ISBN 0-443-03618-7.
 • ČELKO, J. – ZÁLEŠÁKOVÁ, J. – GÚTH, A. Hydrokinezioterapia. Bratislava : Gúth, 1997. 160 s. ISBN 80-967383-6-4.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.