MFKI0844c Kinezioterapie v neurologii II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4/0. 60. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Markéta Bočková (cvičící)
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Út 2. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, St 3. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 4. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 8. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Út 9. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, St 10. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 11. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 15. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Út 16. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, St 17. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 18. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 22. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Út 23. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, St 24. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 25. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 29. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, Út 30. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, St 31. 3. 8:00–11:10 Katedra fyzioterapie a RHB, ...
Předpoklady
MFKI074p Kinezioterapie I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů, jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u neurologických diagnóz. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlému řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • Léčebná rehabilitace v neurologii
 • Náhlé cévní mozkové příhody
 • Arterioskleróza mozku
 • Úrazové onemocnění mozku
 • Degenerativní onemocnění mozku (Parkinsonova nemoc, Friedreichova choroba).
 • Demyelinizační onemocnění mozku, mozečku a míchy.
 • Zánětlivé onemocnění mozku (epidemický, klíšťový, hnisavý).
 • Vzteklina, tetanus.
 • Dětská mozková obrna.
 • Nádory mozkové.
 • Úrazové poškození páteře.
 • Poliomyelitis anterior acuta.
 • Degenerativní onemocnění míšní (progresivní bulbární paralýza, amyotrofická laterální skleróza).
 • Nervosvalová onemocnění.
 • Pseuradikulární syndrom.
 • Centrální vestibulární syndrom.
 • Periferní vestibulární syndrom.
 • Kořenové syndromy v oblasti dolních končetin.
 • Bolesti v kříži (diferenciálně - diagnostická úvaha).
Literatura
 • KALINA, Miroslav. Cévní mozková příhoda v medicínské praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 231 s. ISBN 9788073871079. info
 • Rehabilitace po cévní mozkové příhodě : včetně nácviku soběstačnosti : průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Translated by Simona Šeclová. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 199 s. ISBN 8024705923. info
 • BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Cévní mozková příhoda individuálně rehabilitovaná tři měsíce. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFKI0844c