MFKI084p Kinezioterapie II - přednášky

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Radek Brauner (přednášející)
Eva Cejpková (přednášející)
MUDr. Eva Drápelová (přednášející)
Mgr. Ivan Janský (přednášející)
Maria Lorenzová (přednášející)
MUDr. Milan Vacuška, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivona Vohlídalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 KOM 257
Předpoklady
MFKI074p Kinezioterapie I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty zejména s novinkami v oboru kinezioterapie (s ohledem na speciální metodiky a nové poznatky v klinických disciplinách jednotlivých lékařských oborů). Kromě použité literatury přednášející využívají dostupných odborných vědeckých informací publikovaných v naší i zahraniční literatuře.
Výstupy z učení
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, přednášky z kinezioterapie v klinických oborech zahrnují celé široké spektrum patologií.
Osnova
 • LTV u inkontinence a obstipace.
 • Rehabilitační a ortopedické aspekty osteoporózy.
 • Temporomandibulární kloub a myoskeletární vstupy.
 • Možnosti úplné srdeční náhrady (transplantace a implantace).
 • Kinezioterapie v kardiologii.
 • Komplexní pohled na relaxaci v rehabilitace.
 • Základy Feldenkraisovy techniky.
 • Psychosomatická onemocnění.
 • Spondylogenní bolesti zad.
 • Poslední poznatky o léčbě úrazů páteře a míchy.
Literatura
 • TROJAN, S. – DRUGA, R. – PFEIFFER, J. – VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. vyd. Praha : Grada, 2001. 228 s. ISBN 80-2470-031-X.
 • PAYTON, O. et al. Manual of Physical Therapy. New York : Churchill Livingstone, 1989. 761 s. ISBN 0-443-08499-8.
 • KENDALL, P. F. – MC CREARY, K.E. Muscles Testing and Function. Baltimore : Wiliams & Wilkins, 1983. 326 s. ISBN 0-683-04575-X.
 • HOLLIS, M. – FLETCHER, C. P. Practical Exercise Therapy. London : Blackwell Science, 1976. 280 s. ISBN 0-632-04973-1.
 • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
 • Manuální medicína :průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch. Edited by Eva Rychlíková. 2. přeprac. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 1997. 426 s., ob. ISBN 80-85800-46-2. info
 • KAPANDJI, Adalbert Ibrahim. The physiology of the joints. Vyd. 2. London: Churchill Livingstone, 1974. 251 s. ISBN 0443012091. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
prezentace studentů - 100% účast
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.