MIIN0433p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0.8/0/0. 12. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Marie Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (přednášející)
MUDr. Markéta Protivánková (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 14:00–15:40 F01B1/327, St 10. 3. 14:00–15:40 F01B1/327, St 17. 3. 14:00–15:40 F01B1/327, St 24. 3. 14:00–15:40 F01B1/327, St 31. 3. 14:00–15:40 F01B1/327, St 7. 4. 14:00–15:40 F01B1/327
Předpoklady
MIIN0332p IOP v inter. oborech. II - př. && MIIN0332c IOP v inter. obor. - II - cv.
MIIN0332p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II – přednáška MIIN0332cIntenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II – cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude mít znalosti z oblasti neonkologické i onkologické hematologie a její vztah k intenzivní medicíně; Student bude schopen pochopit základní souvislosti vyplývající z patologických stavů v hematologii; Student získá přehled přehled o aktuálních možnostech transfuzní medicíny; Student bude schopen interpretovat principy mezioborové problematiky (vztah k jiným interním a chirurgickým oborům) a specifika hematologických pacientů;
Výstupy z učení
- student bude schopen: orientovat se v problematice patologických stavů v hematoonkologii;
- orientovat se v problematice patologických stavů v neonkologické hematologii;
- definovat princip, indikace a komplikace spojené s autologní transplantací;
- definovat princip, indikace a komplikace spojené s alogenní transplantací;
- demonstrovat vědomosti z oblasti transfuzního lékařství
- definovat základní požadavky a možnosti intenzivní léčby u daných souborů chorob
Osnova
  • Anémie, polyglobulie, trombocytopenie, trombocytopatie – stavy vyžadující intenzivní péči Leukopenie, koagulopatie – stavy vyžadující intenzivní péči Hematoonkologie I – leukémie a příbuzné choroby se zaměřením na stavy vyžadující intenzivní péči Hematoonkologie II – lymfomy, myelomy se zaměřením na stavy vyžadující intenzivní péči Problematika auto-/alotransplantace krvetvorby – komplikace vyžadující intenzivní péči Transfuzní medicína – substituce transfuzními přípravky a krevními deriváty, indikace, komplikace
Literatura
    doporučená literatura
  • PENKA, Miroslav a Alena BULIKOVÁ. Neonkologická hematologie. 2., dopl. a zcela přeprac. Praha: Grada, 2009. 240 s. ISBN 9788024722993. info
  • ADAM, Z., Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 404 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
  • CETKOVSKÝ, Petr. Intenzivní péče v hematologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 572. ISBN 8072622552. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIIN0433p