MIKAN011p Anesteziologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0.7/0/0. 10. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Silvie Doubravská (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický. Cílem je získání základních informací o postupech, které umožňují zabezpečení a peroperační péči o pacienty podstupující operační či diagnostické výkony v celkové či místní anestezii ve všech věkových skupinách
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat a vysvětlit jednotlivé typy anestezie;
- popsat a vysvětlit anesteziologickou předoperační přípravu pacienta;
- objasnit specifiku anesteziologických technik pro jednotlivé operační obory ;
- interpretovat hodnoty monitoringu anestezie a základních vitálních funkcí;
-
Osnova
 • Anesteziologická ambulance, předoperační vyšetření, premedikace, ASA klasifikace. Vybavení anesteziologického pracoviště, varianty dýchacích systémů, anesteziologické přístroje. Farmaka používaná při celkové anestezii.Zajištění průchodnosti dýchacích cest v průběhu anestezie. Celková anestezie, komplikace, jejich řešení. Místní anestezie, komplikace, jejich řešení. Anestezie v břišní chirurgii a u neodkladných operačních výkonů. Anestezie u endoskopických a laparoskopických výkonů.Anestezie v gynekologii a porodnictví. Anestezie v hrudní chirurgii. Anestezie v cévní chirurgii a kardiochirurgii.Anestezie v neurochirurgii. Anestezie v ortopedii. Anestezie v otorinolaryngologii, stomatochirurgii a oftalmochirurgii Anestezie u ambulantních operačních výkonů, dospávací pokoj.
Literatura
 • ADAMUS, Milan. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 358 s. ISBN 9788024429960. info
 • TÖRÖK, Pavol, Milan MÁJEK a Albert HERMELY. Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov. 1. vyd. Martin: Osveta, 2011. 144 s. ISBN 9788080633714. info
 • GAŠPAREC, Peter. Princípy detskej anestézie. Martin: Osveta, 2010. 675 s. ISBN 9788080633400. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie: 1. část. 2. přepracované vydání. Brno: NCO NZO, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7013-505-1. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 163 s. ISBN 8070134305. info
 • Anestezie. Edited by Reinhard Larsen - Jarmila Drábková. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 1376 s. ISBN 8024704765. info
 • Základy anesteziologie a resuscitace u dětí. Edited by Marie Ryšavá. 2. dopl. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 234 s. ISBN 8070134003. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKAN011p