MIKEF031s Etické a filozofické aspekty v intenzivní péči - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.3. 5. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (cvičící)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKAM021p Analýza a management dat-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do eticko-filosofické problematiky intenzivní péče.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- je schopen definovat jednotlivé pojmy
- ovládá jednotlivé oblasti etiky intenzivní péče
- je schopen identifikovat, analyzovat a řešit morální dilema intenzivní péče
- je schopen aplikovat etické principy na danou situaci
- je schopen etické argumentace
Osnova
  • • Úvod do etiky • Vztah lékař - pacient, lékař - sestra • Práva pacientů - povinnosti zdravotníků • Informovaný souhlas • Pravda na nemocničním lůžku • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví • Podávání informací, zdravotnická dokumentace • Transplantační etika • Lidská důstojnost v intenzivní péči • Autonomie a rozhodování v intenzivní péči • Medical futility • Kategorizace léčby • Dříve vyjádřená přání, living will, advance directives • Eutanazie a asistované sucidium • Paliativní péče • Etika v péči o smrtelně nemocné a umírající
Literatura
  • HENRIKSEN, Jan-Olav a Arne Johan VETLESEN. Blízké a vzdálené : etické teorie a principy práce s lidmi. Translated by Miluše Juříčková. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 2000. 215 s. ISBN 8085834855. info
  • O'CONNOR, Margaret. Paliativní péče : pro sestry všech oborů. Translated by Jana Heřmanová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2005. 324 s. ISBN 8024712954. info
  • Ethical issues in death and dying. Edited by Tom L. Beauchamp - Robert M. Veatch. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1996. xiv, 458. ISBN 0132827328. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
účast, případová studie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKEF031s