MIKIN0433c Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.3/0. 4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marie Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 6. 8:00–9:40 A11/234, 9:50–11:30 A11/334
Předpoklady
MIKOP0343 Ošetřovatelská praxe III && MIKIN0332c IOP v inter. obor. - II - cv.
MIKOP0343 MIKIK0332c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní požadavky ošetřovatelské péče v hematoonkologii
- aplikovat získané dovednosti do ošetřovatelské praxe
- klasifikovat specifika péče v souvislosti s alo/autologní transplantací krvetvorných buněk
- interpretovat základní požadavky na práci s cytostatiky
Výstupy z učení
 student definuje princip, indikace a komplikace s pojené s autologní transplantací;
 student definuje princip, indikace a komplikace spojené s alogenní transplantací;
 student se orientuje v problematice organizačního zajištění transplantačního programu krvetvorných buněk;
 student demonstruje vědomosti z oblasti etického pohledu na transplantační program;
 student definuje základní pravidla manipulace s cytotoxickými látkami;
 student klasifikuje rizikové faktory související s aplikací cytotoxických látek;
 student zdůvodní adekvátní postup při paravenózním úniku cytotoxických látek;
 student zdůvodní požadavky na manipulaci s cytotoxickými látkami;
 student definuje základní požadavky na péči o periferní žilní katetry u hematoonkologicky nemocných;
 student definuje základní požadavky na péči o centrální žilní katetry u hematoonkologicky nemocných;
 student definuje základní požadavky na péči o žilní porty;
 student má praktickou zkušenost s nápichem do žilního portu;
 student definuje základní požadavky na ošetřovatelskou péči o hematoonkologicky nemocné;
 student zdůvodní specifika péče v oblasti reverzní izolace a v prostorách Aseptické jednotky;
 student klasifikuje rizikové faktory léčby s konsekvencí na ošetřovatelskou péči;
Osnova
 • -Specifika ošetřovatelské péče: role sestry při aplikaci cytostatik, příprava, aplikace, paravenózní únik
 • -Role sestry v péči o žilní přístupy: periferní žilní vstupy,centrální žilní vstupy,žilní porty, praktický nácvik
 • -Role sestry v prevenci infekčních komplikací: bariérová ošetřovatelská péče, reverzní izolace, Aseptická jednotka
 • -Další ošetřovatelské přístupy: péče o dutinu ústní, kvalita života, při výskytu NU protinádorové léčby
 • -Transplantační program: organizační zajištění transplantačního programu, role transplantační koordinátora, funkce transplantační komise
Literatura
  povinná literatura
 • ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Hana ŠEBELOVÁ. Ošetřovatelství v hematoonkologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9. info
  doporučená literatura
 • CETKOVSKÝ, Petr, Jiří MAYER, Jan STARÝ a Mariana HRIČINOVÁ. Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk. První vydání. Semily: Galén, 2016. s. 268-272, 5 s. ISBN 978-80-7492-267-1. info
 • VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. ISBN 9788024737423. info
 • CETKOVSKÝ, Petr. Intenzivní péče v hematologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 572. ISBN 8072622552. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová práce, praktický nácvik s využitím modelu
Metody hodnocení
skupinový projekt, zpracování a prezentace případové studie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKIN0433c