MIKIN0332c Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.7/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Ing. Igor Kuba (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př. && MIKOC0231c Ošetřovatelství v chirur.I-cv. && MIKOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
MIKOC0231p && MIKOC0231c && MIKOS0222
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání a rozšíření poznatků z oblasti specializované intenzivní ošetřovatelské péče, poskytované jedincům s akutním interním onemocněním (gastroenterologickým, endokrinologickým a intoxikacemi). Do předmětu je zahrnuta péče o pacienty léčené mimotělními eliminačními metodami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat přístroj pro intermitentní a kontinuální eliminační terapii;
- vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými eliminačními metodami;
- nasetovat přístroj pro intermitentní eliminační terapii;
- objasnit základní péči o pacienta léčeného eliminační metodou, vč. možných komplikací.
Osnova
 • Cévní přístupy k eliminaci. Ošetřovatelská péče o dárce orgánů. Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním a chronickým renálním poškozením. Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci ledvin. Ošetřovatelská péče o pacienta s intermitentní eliminační terapií. Ošetřovatelská péče o pacienta s kontinuální eliminační terapií. Ošetřovatelská péče o pacienta s peritoneální dialýzou. Komplikace eliminačních metod. Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním gastroenterologickým a endokrinologickým onemocněním. Ošetřovatelská péče o intoxikovaného pacienta.
Literatura
 • KALLENBACH, Judith Z. Review of hemodialysis for nurses and dialysis personnel. Ninth edition. St. Louis: Mosby, 2016. x, 419. ISBN 9780323299947. info
 • CHYTILOVÁ, Eva. Cévní přístupy pro hemodialýzu. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. 190 stran. ISBN 9788020436573. info
 • KIESLICHOVÁ, Eva. Dárci orgánů. Praha: Maxdorf, 2015. 334 stran. ISBN 9788073454517. info
 • ŠEVELA, Kamil, Pavel ŠEVČÍK, Martin DOLEČEK, M. HÁJEK, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Roman KRAUS, Petr KRIFTA, Darja KRUSOVÁ, K. MURIOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Pavel NOHEL, Igor SAS, Dagmar SEIDLOVÁ, Vladimír SOŠKA, Jan SVOJANOVSKÝ, Petr VĚZDA a Václav ZVONÍČEK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. 328 s. ISBN 978-80-247-3146-9. info
 • Continuous renal replacement therapy. Edited by John A. Kellum - R. Bellomo - Claudio Ronco. Oxford: Oxford University Press, 2010. xix, 265. ISBN 9780195392784. info
 • NOVÁK, Ivan a Martin MATĚJOVIČ. Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Edited by Vladimír Černý. Praha: Maxdorf, 2008. 147 s. ISBN 9788073451622. info
 • JANOUŠEK, Libor a Peter BALÁŽ. Hemodialyzační arteriovenózní přístupy. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 153 s. ISBN 9788024725475. info
 • LACHMANOVÁ, Jana. Vše o hemodialýze pro sestry. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. 130 s. ISBN 9788072625529. info
 • ZAMRAZIL, Václav a Terezie PELIKÁNOVÁ. Akutní stavy v endokrinologii a diabetologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 177 s. ISBN 9788072624782. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Vladimíra a Sylvie SULKOVÁ. Peritoneální dialýza. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2007. 334 s. ISBN 9788073450052. info
 • DÍTĚ, Petr. Akutní stavy v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. xvi, 314. ISBN 8072623052. info
 • ČERNÝ, Vladimír. Sepse v intenzivní péči. 2005. vyd. : Maxdorf s.r.o., 2005. 212 s. ISBN 80-7345-054-2. info
 • SULKOVÁ, Sylvie. Hemodialýza. Praha: Maxdorf, 2000. 693 s. ISBN 8085912228. info
 • MAJOR, Marek a Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
 • MAJOR, Marek a Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
 • LACHMANOVÁ, Jana. Očišťovací metody krve. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 125 s. ISBN 8071697494. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
100% účast na cvičení, test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKIN0332c