MIKOC0332c Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.5/0. 8. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př. && MIKOC0231c Ošetřovatelství v chirur.I-cv. && MIKOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- student porozumí problematice traumatologického oboru - student vysvětlí základní vyšetřovací metody v traumatologii - student dokáže popsat jednotlivé poranění tělních orgánů a systémů - student zvládá základy ošetřovatelské péče na traumatologickém oddělení
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat druhy ran, popsat moderní chirurgickou léčbu poranění skeletu; vyjmenovat typy zlomenin a jejich léčby;
- definovat traumatické postižení vazů, šlach a kloubů;
- definovat organizaci traumatologické péče v ČR.
- Popsat: traumatický šok, MOF, SIRS, sepsi, myorenální syndrom, compartment syndrom.
- Popsat základní aspekty ošetřovatelské péče o pacienty s traumatem.
- Student bude umět pečovat o pacienta s traumatem a polytraumatem.
Osnova
 • Ošetřovatelská péče u jednotlivých poranění: Rány, typy ran, hojení ran, moderní chirurgická terapie Poranění skeletu, dělení, hojení zlomenin Trauma vazů, šlach a kloubů; Konzervativní léčení zlomenin, typy fixace Osteosyntézy indikace, typy, provedení Organizace traumatologické péče v ČR (PP, ZZS, traumacentra) Traumatický šok, MOF, SIRS, sepse, myorenální sy, compartement sy demage control surgery, polytrauma Trauma hlava CNS, míchy a PNS Trauma hrudníku, pneumotorax, fluidothorax, kontuze srdce, plic, velké cévy, mediastinum Trauma dutiny břišní, GIT, parenchymatosní orgány, haemoperitoneum Trauma horní končetina Trauma dolní končetiny Trauma pánve, páteře, retroperitonea, urotraktu Komplikace v traumatologii, infekce, paklouby, TEN Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty v šokových stavech.Trauma, polytrauma, dělení dle mechanismu úrazu, např. popáleninvé trauma, týrání a další.
Literatura
  doporučená literatura
 • POKORNÝ, Vladimír. Traumatologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2002. 307 s. ISBN 807254277X. info
 • MAŇÁK, Pavel. Traumatologie : repetitorium pro studující lékařství. Edited by Eduard Wondrák. 5. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024410095. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
  neurčeno
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Učební texty z traumatologie - pro posluchače Lékařské fakulty MU. 2000. info
 • MAŇÁK, Pavel. Traumatologie : repetitorium pro studující lékařství. Edited by Eduard Wondrák. 5. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024410095. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
kolokvium v rámci celého předmětu (i přednášky)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKOC0332c