MIKOC0332p Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0.5/0/0. 8. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Šmehlíková
Dodavatelské pracoviště: Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př. && MIKOC0231c Ošetřovatelství v chirur.I-cv. && MIKOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
- student se bude schopen orientovat v oboru traumatologie - student zná základní vyšetřovací metody v traumatologii - student dokáže vyjmenovat a jednoduše popsat terapeutické postupy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit: typy ran; hojení ran; ošetřování ran; poranění skeletu; hojení zlomenin; indikace osteosyntéz; typy osteosyntéz; Organizace trauimatologické péče v ČR; Traumatický šok; sepse; myorenální sy, compartement sy; demage control surgery; polytrauma; Trauma hlavy; CNS; míchy; periferních nervů; Trauma hrudníku; pneumothorax; fluidothorax; poranění srdce; plic; velkých cév; mediastina; Poranění dutiny břišní; parenchymatosních orgánů; haemoperitoneum; Trauma horní končetiny; Trauma dolní končetiny; Trauma pánve; páteře; retroperitonea; urotraktu; Komplikace v traumatologii; infekce; paklouby; trombembolická nemoc
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu ovládá:
- Klinické vyšetření poraněného
- Diagnostiku poranění včetně laboratorních zobrazovacích metod Principy hojení
- Základy konzervativního a operačního léčení poranění měkkých tkání, skeletu a dutin
- Prevenci a řešení komplikací
Osnova
  • Rány, typy ran, hojení ran, moderní chirurgická terapie ran Poranění skeletu, dělení, hojení zlomenin Trauma vazů, šlach a kloubů, artroskopie Konzervativní léčení zlomenin, typy fixace Osteosyntézy indikace, typy, provedení Organizace traumatologické péče v ČR Traumatický šok, sepse, myorenální sy, compartement sy demage control surgery, polytrauma Trauma hlava CNS, míchy a periferních nervů Trauma hrudníku, pneumothorax, fluidothorax, kontuze srdce, plic, velké cévy, mediastinum Trauma dutiny břišní, parenchymatosní orgány, haemoperitoneum Trauma horní končetina Trauma pánve, páteře, retroperitonea, urotraktu Komplikace v traumatologii, infekce, paklouby, TEN
Literatura
    povinná literatura
  • POKORNÝ, Vladimír. Traumatologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2002. 307 s. ISBN 807254277X. info
    neurčeno
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
  • Chirurgie pro studium a praxi. Edited by M. Müller - Jan Adámek, Translated by Josef K. Zámečník. 1. vyd. Praha: Goldstein & Goldstein, 1997. 441 s. ISBN 80-86094-10-3. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKOC0332p