MINE041c Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.5/0. 12. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Edita Pešáková, DiS. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 11:00–13:30 F01B1/316, Pá 12. 3. 11:00–13:30 F01B1/316, Pá 19. 3. 11:00–13:30 F01B1/316, Pá 26. 3. 11:00–13:30 F01B1/316
Předpoklady
MIIN0332p IOP v inter. oborech. II - př. && MIIN0332c IOP v inter. obor. - II - cv. && MIIL031c IOP v infekčním lékař. - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá vědomosti o specifické ošetřovatelské péči o klienta s neurologickým onemocněním v oblasti intenzivní péče a dokáže je aplikovat do praxe
Výstupy z učení
Student bude:
- uplatňovat etické aspekty intenzivní péče
- uplatňovat hygienicko - epidemiologický režim
- využívat možnosti diagnostiky a monitorování neurologického systému v intenzivní medicíně
- aplikovat v postupech koncept stimulace vnímání
- orientovat se v rehabilitačním ošetřovatelství v intenzivní péči
- vysvětit principy a provádět vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením zdraví neurologického charakteru
- provádět komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí
- sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky
- využívat základní komplementární používané v intenzivní medicíně a posoudit je
- provádět základní diagnostické a terapeutické výkony v intenzivní medicíně
Osnova
 • Stanovení smrti mozku a dárcovství orgánů pro transplantační účely (diagnostická kritéria smrti mozku, legislativa, péče o potencionálního dárce, proces transplantace) Oš. péče u klienta s SIRS, sepsí a multiorgánového selhání Oš. péše o klienta s septickou encefalopatii, deliriem. Oš. péče o klienta s neuromuskulárními komplikacemi v kritickém stavu Oš. péče o klienta s poruchou hybného systému, smyslovou, vegativní poruchou. Oš. péče o klienta s poruchou vědomí. Oš. péče o klienta s CMP MPOš. péče o klienta s degenerativním, metabolickým a demyelinizačním postižením nervového systému v intenzivní péči. Oš. péče o klienta před, v průběhu a po vyšetření Oš. péče o klienta s epilepsii a v statusu epilepticusu
Literatura
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2015. 383 stran. ISBN 9788024752471. info
 • SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelství v neurologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 232 s. ISBN 9788024748689. info
 • BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk AMBLER a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vydání 1. Praha: Triton, 2010. xxxii, 707. ISBN 9788073873899. info
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 9788024727332. info
 • BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Translated by Dagmar Kolínská. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 447 s. ISBN 9788024719153. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 975 s. ISBN 8072545566. info
 • KALINA, Miroslav. Akutní neurologie : intenzívní péče v neurologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. 194 s. ISBN 8072541005. info
Výukové metody
praktické cvičení, diskuze, nácvik modelových situací, seminární práce
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MINE041c