MIOC0433p Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1.4/0/0. 21. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (přednášející)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Olga Pazderková
Dodavatelské pracoviště: Neurochirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 8:00–10:30 N11190, Čt 11. 3. 8:00–10:30 N11190, Čt 18. 3. 8:00–10:30 N11190, Čt 25. 3. 8:00–10:30 N11190, Čt 1. 4. 8:00–10:30 N11190, Čt 8. 4. 8:00–10:30 N11190, Čt 15. 4. 8:00–10:30 N11190
Předpoklady
MIOC0332p IOP v chirurg. ob. II - před. && MIOC0332c IOP v chir. oborech II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován v teoreticko-praktický celek spolu se cvičením. Cílem předmětu je, aby student získla vědomosti a dovednosti v oblasti neurochirurgie.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- popsat a vysvětlit příčiny, projevy, diagnostiku a léčbu u pacienta se závažným neurochirurgickým onemocněním.
Osnova
  • Přehled diagnóz a vymezení pojmů v neurointenzivní péči. Informování pacienta o zdravotním stavu. Režimová opatření a polohování pacientů v neurointenzivní péči. Laboratorní sledování pacientů během hospitalizace - indikace, odběr, výsledky, zhodnocení. CT, MR, DSA, RTG - planování, realizace a hodnocení. Monitoring v neurointenzivní péči (GCS, EKG, puls, TK, teplota, PtbO2, CBF, ICP, CPP, TCD), provedení, sledování, hodnocení Specifika péče o pacienty po cévní mozkové příhodě Specifika péče o pacienty po kraniocerebrálním poranění. Specifika péče o pacienty s tumorem mozku. Specifika péče o pacienty s onemocněním páteře a míchy. Operační techniky a monitorování pacientů během anestezie. Resuscitace a umělá plícní ventilace v neurointenzivní péči. Medikace, výživa a bilance tekutiv v neurointenzivní péči.
Literatura
  • SMRČKA, Martin. Možnosti akutní péče na ovlivnění dlouhodobých výsledků léčby pacientů po těžkém poranění mozku. In Neurorehabilitace. 2012. info
  • NÁHLOVSKÝ, Jiří. Neurochirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. xxiii, 581. ISBN 8072623192. info
  • SAMEŠ, Martin. Neurochirurgie : učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: MAXDORF, 2005. 127 s. ISBN 8073450720. info
  • SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Roman GÁL, Pavel FADRUS a Libor PAŠA. Vybrané kapitoly z neurochirurgie pro studenty lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 110 s. ISBN 80-210-3788-1. info
  • SMRČKA, Martin. Patofyziologie poranění mozku. 1 vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2002. 34 s. ISBN 8021027886. info
  • SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA a Vilém JURÁŇ. Poranění mozku. Praha: Grada, 2001. 272 s. ISBN 80-7169-820-2. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIOC0433p