MNKV0822c Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Mgr. Eliška Pivrncová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 8:00–9:40 C15/309, Po 8. 3. 8:00–9:40 C15/309, Po 15. 3. 8:00–9:40 C15/309, Po 22. 3. 8:00–9:40 C15/309, Po 29. 3. 8:00–9:40 C15/309, Po 12. 4. 8:00–9:40 C15/309, Po 19. 4. 8:00–9:40 C15/309, Po 26. 4. 8:00–9:40 C15/309, Po 3. 5. 8:00–9:40 C15/309, Po 10. 5. 8:00–9:40 C15/309, Po 17. 5. 8:00–9:40 C15/309, Po 24. 5. 8:00–9:40 C15/309, Po 31. 5. 8:00–9:40 C15/309, Po 7. 6. 8:00–9:40 C15/309
Předpoklady
MNKV0721c Komunitní výživa - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti pro schopnosti edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy i neléčebné výživy, analýza a vyhodnocení rizika plynoucího z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity. Součástí předmětu je i problematika závislostí v práci nutričního terapeuta.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat a řešit nutriční problém komunity. Praktická výuka je zaměřena na vyhodnocení výživového stavu vybraných skupin obyvatelstva, provádění odborných konzultací v oblasti správné výživy, sestavování stravovacích pokynů pro různé skupiny obyvatel všech věkových kategorií i s různými hendikepy. Výstupem předmětu je zdůvodnění, navržení a vypracování projektu se zaměřením na výživovou intervenci pro vybranou skupinu obyvatelstva a jeho praktickou implementaci.
Osnova
  • Praktická výuka bude zaměřena na vyhodnocení výživového stavu vybraných skupin obyvatelstva, provádění odborných konzultací v oblasti správné výživy, sestavování stravovacích pokynů pro různé skupiny obyvatel všech věkových kategorií i s různými handicapy, komunikace a edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy, vyhodnocení rizika plynoucí z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity, hodnocení účinnosti navrženého nápravného opatření, navržení a vypracování projektu se zaměřením na výživovou intervenci pro vybranou skupinu obyvatelstva.
Literatura
  • BOYLE, A., HOLBEN, D.,H. Community nutrition in action: An entrepreneurial approach, Brooks/Cole, 4. vyd., 2006, 704 s.
  • DUYFF, Roberta Larson. Academy of nutrition and dietetics complete food and nutrition guide. 5th edition. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017. xii, 802. ISBN 9780544520585. info
Výukové metody
cvičení, skupinový projekt
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
80% účast na přednáškách a cvičeních, absence budou tolerovány v případě návštěvy lékaře - je třeba doložit příslušnou dokumentací nebo potvrzením od lékaře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MNKV0822c